ÁHÍTAT – 2023. szeptember 30., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten dicsőségében, színről-színre látásban
Igehely: Jel 21:22-22:5; Kulcsige: Jel 22:3 „És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt.”
Isten betekintést enged az újjáteremtett, tökéletes világba, hogy reménységet adjon a jelenlegi romlott világban, és vágyakozást a jobb iránt.
A menny tökéletes hely – éppen ezért néhány dolog onnan hiányzik. Nincs templom. A templom az isten(ek)kel való találkozás helye. De nincs már szükség templomra ott, ahol Istent közvetlenül lehet látni. Nincs éjszaka. Éjszaka pihenünk, mert az emberi test ekkor regenerálódik. Az éjszaka hiánya azt is jelenti, hogy nem lesz szükség pihenésre. Ezek szerint nem fáradunk el. Nincs benne bűn, tisztátalanság, Sátán. Nem lesz kísértés, nem kell félni, hogy ez a második paradicsom is elveszhet. Semmi nincs átok alatt – végre vége annak az átoknak, ami a régi földet és az egész emberiséget sújtotta a bűneset miatt, megtörtént a helyreállítás.
Viszontlátjuk az Éden kertjéből megismert élet fáját. A bűneset után azért űzte ki Isten az embert az Édenből, hogy „ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen.” Most viszont már nincs tiltás alatt a bőven termő fa, hiszen a megváltottak örökké élnek.
Olvassuk el újból és újból a mennyről szóló fenséges beszámolót, és mondjuk az apostollal együtt: „Jöjj, Uram, Jézus!”
Szekrényes József

Délutáni elmélkedés

Szolgálat és böjt közben szól az Úr
Igehely: ApCsel 13:1-3; Kulcsige: ApCsel 13:2 „Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.”
A böjt nem vesztette el szerepét az újszövetségi időkben sem: mint látjuk, az első gyülekezetek vezetői is gyakorolták. Kétszer is van említve a böjt gyakorlása, ezzel aláhúzva annak fontosságát. Az első alkalommal nem olvassuk, hogy különleges célja lett volna, viszont mindenképpen hasznos volt abban a tekintetben, hogy a testvérek így képesek voltak meghallani a Szentlélek hangját, vezetését. Talán nem csak én tapasztaltam olyat, hogy valamelyik testvér a Szentlélek kijelentésére hivatkozva próbált meggyőzni másokat. Itt viszont nem azt látjuk – itt mindenki kapott kijelentést, és mindenki ugyanazt. Biztosan nem mellékes az a háttér, hogy ez a közös szolgálat és böjt alatt történt.
Miután megértették Isten akaratát, újból böjtöltek és imádkoztak. Ezúttal nyilván azzal a céllal, hogy az új munkásokra Isten áldását és oltalmát kérjék, valamint munkájuk eredményességéért.
Kész vagy-e a közös szolgálatot vállalni testvéreiddel? Vállalod-e a böjtöt is azért, hogy közösen felismerhessétek Isten vezetését?
Szekrényes József