ÁHÍTAT – 2022. augusztus 23., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nincsenek egyedül az építők
Igehely: Hag 2:1-9; Kulcsige: Hag 2:4 „Azért most légy bátor, Zerubbábel! – így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe – így szól az Úr –, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok! – így szól a Seregek Ura.”
Azokban a régi időkben az ördög azon volt, hogy megakadályozza a zsidókat abban, hogy felépítsék a templomot. Ma meg akarja akadályozni a hívőket abban, hogy az evangéliumot hirdessék. Egy lelki templomot építünk mi is Istennek, és az ördög mindent megtesz annak érdekében, hogy minket ebben gátoljon. Az ördögnek mindegy, hogyan éri el a célját, nagyon ravasz az ő módszereiben. Törekvése az, hogy a munkát Isten embere hagyja félbe! Ezek a mai idők nagyon hasonlítanak azokra az időkre, amikor Aggeus próféta élt. A világiasság ma is be akar törni a gyülekezetbe, mint akkor. Ma is sokan letették a munkaszerszámot, és nem építik Isten országát. Nem látják értelmét, vagy el vannak foglalva, éppúgy, mint akkor, ott Isten népe. Az Úr ezért fel akar minket is ébreszteni a munkára, és azt ígéri, hogy velünk lesz, nem maradunk egyedül! Bárcsak mindazok, akik el vannak fáradva, el vannak csüggedve az Úr munkájában, megértenék azt, amit itt az Úr üzen most nekünk: „az én Lelkem köztetek marad. Ne féljetek!”

Ezért hát fogjunk neki, ha abbahagytuk, mert nem vagyunk egyedül: „Fel, fel a szent munkára!” Lehetnél-e ma buzgóbb a szent munkában? Építed-e Isten lelki templomát?

Pardi Félix

Délutáni elmélkedés

Boldog, akinek lelkében nincs álnokság
Igehely: Ez 18:26-32; Kulcsige: Ez 18:31 „Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg, Izráel háza?”
Isten nem a mi saját jóságunkért vagy jótetteinkért fogad el és szabadít meg minket! Ő egyedül az Úr Jézus Krisztus igazságáért fogad el és ment meg minket (2 Kor 5:21). Amikor Krisztus a földön járt, tökéletes életet élt, soha nem vétkezett. Ő az igazságosság megtestesítője, ezért tökéletes igazságossága által lehet minden ember rajta keresztül és őbenne igaz. Ezért, amikor valaki hittel az Úr Jézushoz jön, és benne bízik, mint Megváltóban, Isten az Úr Jézus igazságát a megtérőnek tulajdonítja. Ez nem jelenti azt, hogy tökéletesekké leszünk, hogy többet nem vétkezünk. Azt viszont jelenti, hogy amikor vétkezünk, akkor a bűnbánat és bűnvallás elve életbe lép a hívő életében. A hívők megvallják bűneiket, és Isten megbocsát nekik, mert Krisztus kegyelmében bíznak. De ha az ember elfordul Istentől, elutasítja Őt, és gonoszságban él, akkor Isten szörnyű ítéletének nézhet elébe. Függetlenül attól, hogy mit vall valaki, ha bűnben él, akkor gonosz életvitele csupán bizonyíték arra, hogy hitvallomása hamis. Az ilyen a test cselekedetei szerint él, és nem Lélek szerint. Ezek végső sorsa teljes elszakadás Istentől. Az Úr őrizzen ettől!
Pardi Félix