Lelkipásztoraink

Giorgiov Adrián

1963. január 17-én született Aradon, baptista szülők első gyermekeként. Az aradi belvárosi gyülekezet volt lelki otthona. Tizennégy éves volt, amikor megértette és hittel elfogadta azt, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt. A személyes hitbeli döntésben nagy hatással volt rá Roy Krisztina Tévelygők című könyve. 1978-ban vallotta meg nyilvánosan a hitét a bemerítkezésben. Lelki fejlődésében segítője és támasza volt Kiss László lelkipásztor, akit lelki atyjának tart.

1981-ben érettségizett Aradon matematika-fizika szakon, a következő tíz évben az aradi telefonközpontban híradástechnikai műszerészként dolgozott.

Életének fontos mérföldköve 1985. augusztus 31-e, amikor házasságot kötött Kiss Ruth-al, lelkipásztora leányával. Azóta boldog házasságban élnek, együtt szolgálva az Urat. Két leányuk van, Petra (férje Szekrényes Ruben) és Rhodé (férje Kiss Máté). Két unokájuk van, Áron és Erik.

Már tizenhat évesen megbízták a gyülekezetben igehirdetéssel, ez is hozzájárult ahhoz, hogy fiatalon elhívást érezzen a lelkipásztori szolgálatra. Több éves vajúdás után, az aradi gyülekezet ifjúságában történő lelki ébredés idején 1990-ben végleges elhatározás született benne, hogy teljes idejét az Isten szolgálatára szánja oda. 1991-1995-ig a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián tanult feleségével együtt. 1995-ben lehetőséget kapott, hogy az Egyesült Államokban folytassa tanulmányait. 1998-ig a Texas állambeli Fort Worth-i Southwestern Baptista Szemináriumban tanult. 1998-ban elfogadta a Nagyváradi Magyar Baptista Gyülekezet meghívását a lelkipásztori szolgálatra, ahol 1999. június 6-án lelkipásztorrá avatták. 2002-ben a Southwestern Baptist Theological Seminary hallgatójaként megszerezte a doktori (Ph. D.) fokozatot és oklevelet.

A nagyváradi belvárosi magyar baptista gyülekezetben társlelkipásztorként szolgál és emellett még számos feladatot és tisztséget is betölt: a Nagyváradi Emanuel Baptista Egyetem tanára és a teológiai fakultás dékánja, a Magyar Baptista Teológiai Fakultás dékánja, a Nagyváradi Timóteus Bibliaiskola tanára, az ITM ((International Teaching Ministry – Nemzetközi Oktatás Szolgálat) humanitárius alapítvány és könyvkiadó vezetője, a Pro Africa misszió alapítója és koordinátora.

Budai Lajos Dániel

1969. június 18-án született egy nyolc tagú lelkipásztorcsalád második gyermekeként Szatmárnémetiben. Édesapja üldözött lelkipásztor volt, ezért hosszú ideig nem szolgálhatott. 1975-ben édesapját újra állományba helyezik és családjával a baróti körzet meghívására Barótra költözik.

Gyermek- és fiatal éveit ebben a városban és gyülekezetben tölti. 1982-ben édesanyjával és nővérével egy ifjúsági konferencián vesz részt Belényesben, ahol az ige által Isten megszólítja és megtérésre hívja. Átadja életét Krisztusnak, majd Barótra visszatérve hitét újszövetségi bemerítéssel is megpecsételi 1984-ben. Isten a nehéz katonasággal formálja jellemét, de a Zsil-völgyében nemcsak szenvedések várnak rá, hanem szerető gyülekezet is Lupényban, ahol lelki kincsekkel gazdagodik.

A katonaságot befejezve Szatmárnémetibe kerül, mivel szülei Hadadban vállalnak szolgálatot. A  szatmárnémeti gyülekezetben kap elhívást a lelkipásztori szolgálatra. 1990-1995 között végzi el a budapesti Baptista Teológiai Akadémiát.

1994 szeptemberétől a székelyudvarhelyi baptista gyülekezet meghívott lelkipásztora. 1994 decemberében feleségül veszi Veress Evódiát. Házasságukat Isten öt gyermekkel áldja meg: Dániellel, Pálmával, Kamillával, Máté-Lajossal és Eszter-Csillaggal.

1995-ben a székelyudvarhelyi baptista gyülekezet és körzet lelkipásztorává avatják, ahol nyolc éven át lelkipásztor, ez idő alatt épül fel az új imaház is a Kuvar-utcában, de missziós tevékenységek is kibontakoznak.

1996-2000 között az erdélyi ifjúsági szövetség elnökének választják.

2002-ben a Zilahi Magyar Baptista Gyülekezet meghívására Zilahra költöznek, ahol a lelkipásztori szolgálat mellett a bibliaiskolát is vezeti és hat éven át a Szilágysági Missziókerület elnöke.

2006-tól 2012-ig a szilágysági baptista bibliaiskola igazgatója. 2007-ben a Szilágysági Missziókerület első elnökének választják. Ezt a szolgálatot 2012-ig végzi.

2012-ben a Székelyudvarhelyi Baptista Gyülekezet újra meghívja a lelkipásztori szolgálatra, családjával odaköltözik és a missziós lehetőségek által az evangéliumot hirdetik.

2014-2016 között a Székelyföldi Missziókerület elnöke.

2016-ban a budapesti Baptista Teológia Akadémia a „teológia mestere” fokozatban részesíti.

2016-ban a Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet hívja meg lelkipásztorának dr. Simon József testvér nyugdíjba vonulása után, ahol mint társlelkipásztor szolgál Giorgiov Adrián lelkipásztorral együtt.

2003-2015 között Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének főtitkár-helyettese.

2015-től a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének missziói alelnöki tisztségét tölti be.

2018-tól vállalja nagyváradi Betlehem óvoda új óvodaépítési projektjének vezetését, amelyet Magyország keresztyén szellemiségű kormánya részesít támogatásában.