GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATAINK

Vasárnapi iskola

Hála van a szívünkben, hogy a Krisztusról szóló tanítást már évek óta, rendszeresen átadhatjuk gyermekeinknek. Gyülekezetünkben jelenleg 6 korcsoportban folyik a bibliai tanítás:

  • SÜNI csoport – kis- és középcsoportos korú óvodások
  • MACKÓ csoport – nagycsoportos korú óvodások és 0-ik osztály
  • BÁRKA csoport – 1-2 osztályosok
  • MÉHECSKE csoport – 3-4 osztályosok
  • KIS TINI csoport – 5-6 osztályosok
  • TINI csoport – 7-8 osztályosok

Különösen hálásak vagyunk azokért az anyagokért, amelyek segítségünkre vannak a tanításban, a foglalkozás-vázlatokért, sorozatokért. Itt megemlítenénk a Gyermek Evangélizációs Közösség anyagát. Mindezek segítséget nyújtanak a kötetlenebb, játékosabb légkörű foglalkozásokhoz.

A vasárnapi foglalkozások jelenleg 11 órakor kezdődnek és felépítésük az alábbi elemeket tartalmazzák:

1. Motiváció: Bevezető, ráhangoló feladatok és játékok, amelyek a gyerekek figyelmének felkeltését célozzák érkezésüket követően.

2. A bibliai történet elmondása majd aranymondás-tanulás és imádkozás.

3. Elmélyítés, alkalmazás: beszélgetés, játék, kézimunka és más tevékenységek. Célunk ebben a szakaszban, hogy élményszerűen ismételjük át az elhangzottakat, illetve gyakorlatiassá tegyük az üzenetet.

4. Ének: amennyiben lehetőség van rá, hangszeres kísérettel éneklünk, néha átdolgozott, a történethez illeszkedő dalszövegeket is használunk.

5. Plusz egy ötlet: otthoni alkotómunka vagy házi feladat jellegű ötletek távozás előtt, hogy a gyerekek hétközben is ismételhessék, szívükben forgathassák a tanultakat.

Tanítótársainkkal arra törekszünk, hogy minden korosztálynak megfelelő lelki táplálékot, felkészítést és egészséges, tiszta tanítást, krisztusi szeretetet adhassunk át hétről hétre.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek már kicsi korban megtanulják az Urat dicsérni, neki hálát adni, hozzá hittel jönni, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az imádkozásra és az éneklésre! Természetesen az igeverstanulás és bibliaismeret is igyekezetünk középpontjában van.

Ugyanakkor igyekszünk szeretetkapcsolatot is kialakítani és elmélyíteni a gyermekek szüleivel, mert így, együttes erővel könnyebb lesz kicsinyeinket a Mennyek Országába „beszeretni”.

Fébé Női Kör

Annakidején, 2006-ban alakult meg gyülekezetünkben a FÉBÉ NŐI KÖR, amely a kenkréabeli diakonisszáról kapta nevét, aki Pál apostol szeretetszolgálatban tevékenykedő munkatársa és gyülekezeti szolgálatot végző női tisztségviselő volt.

Szász Erzsike és Halász Irénke szívére helyezte az Úr, hogy a középkorú és fiatalabb testvérnőket közösségápolásra toborozzák a „jó Mester” és Igéje köré.

A lelkipásztorok feleségei, Giorgiov Ruti, majd 2016-tól Budai Evódia is készségesen bekapcsolódtak a női kör tevékenységébe és másokat is buzdítottak erre.

A havonkénti alkalmak célja egymás bátorítása, imádkozás, az ige és értékes könyvek tanulmányozása, valamint szolgálat az egyedülállók, idősek, betegek, rászorulók felé.

Visszatekintve az elmúlt évekre, hálásak vagyunk azért a sok áldott alkalomért, lelki kincsért, amit az Úr adott, amivel szorosabbra fonta a szeretet kötelékeit testvérnőink között.

Sokszor kézzelfoghatóan megtapasztaltuk az Úr Jézus ígéretének beteljesedését, amit a Mt 18:20-ban olvasunk: „Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Sok szeretettel várunk alkalmainkra minden érdeklődőt!