Betlehem Óvoda

A Nagyváradi Betlehem Óvoda a Betlehemi Baptista Imaháznál indult 1992 őszén. Néhány év múlva a létszám növekedése miatt átköltözött a Magyar Belvárosi Baptista imaházhoz tartozó épületbe, a Fóris lakrészbe. 1994- től a Romániai Magyar Baptista Szövetség épületében kapott helyet és két csoportban folytatódott az oktatás képzett óvónőkkel. Ebben az évben id. Veress Ernő testvér, akkori szövetségi elnök közbenjárására az óvoda megkapta a működési engedélyt a román tanügyminisztériumtól. Jelenleg az „Emanuel” oktatási központ intézményi ernyője alá tartozik. Szeretnénk, ha az új óvoda a misszió eszköze lenne továbbra is, szeretnénk az itt tanuló gyerekeknek és szüleiknek az Úr Jézus szeretetével szolgálni. Hála mindazért Istennek, amit értünk és ezért az intézményért cselekszik. Könyörögjünk, hogy legyenek gyermekeket vállaló szülők és hogy legyen hatékony ez a munka.

A Betlehem Óvoda székhelye Nagyváradon a Berthelot utca 5. szám alatt található.

Hisszük, hogy minden gyermek Isten egyedi ajándéka. Felelősséggel tartozunk a ránk bízott drága kincsek testi, értelmi, érzelmi, szociális és nem utolsó sorban lelki fejlődéséért. Az imádkozás mindennapos gyakorlat. Küldetésünk Isten személyének megismertetése a Biblia történetek és személyes megtapasztalások által. Elismerjük, hogy a gyermek akkor tanul a leghatékonyabban, amikor gondoskodó, szerető, biztonságot adó közegben történik az oktatás. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a bizalmi légkör kialakítására és a szeretetteljes kapcsolat fenntartására. A kívánt fejlődés csak a szülők és az óvodai munkatársak együttműködése révén valósulhat meg. Ennek érdekében olyan közös programokat igyekszünk biztosítani, amelyek hidat képeznek az intézmény és a családok között.

A csoportokban két-két óvónő oktatja és felügyeli a gyermekek tevékenységeit.

Kiscsoportban: Czobor Ibolya és Kiss Adina.

Középcsoportban: Hódi Annamária és Kovács Krisztina. Dadusként Kulcsár Irisz nyújt segítséget.

A Betlehem Óvodába felvételt nyerhetnek vallási hovatartozásra való tekintet nélkül mindazok, akik időben jelzik beiratkozási szándékukat a következő telefonszámon: 0723-376993, 0359-174561, ill. személyesen. Nyíltnapokat is szervezünk, amikor lehetőség van személyesen megismerkedni az óvónénikkel, dadussal és a pedagógiai célkitűzéseinkkel. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Hamarosan új épületbe költözünk!

A Betlehem Óvoda munkatársaival évek óta imádkozunk azért, hogy Isten szélesítse ki határainkat. Milyen sokszor segítségünkre volt Jábec imája! „Bárcsak nagyon megáldanád a mi óvodánkat, az ide tartozó gyermekeket, szüleiket és munkatársakat, és kiszélesítenéd lelki, szellemi és fizikai határainkat, velünk lennél látható és érezhető módon és megoltalmaznál a ránk leselkedő rengeteg bajtól, hogy ne érjen fájdalom.” Most elmondhatjuk mi is: „És megadta nekünk Isten, amit kértünk tőle” (1Krón 4:10). Az Övé legyen minden dicsőség! Bár még folyamatban van az új óvoda építése, de máris imameghallgatásnak éljük meg a csodát. Bár még keveset látunk Isten elveszett életeket átformáló munkájából, de bizonyossággal mondjuk időnként elcsüggedő lelkünknek: „Miért csüggedsz el lelkem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek.” (Zsolt 42:12)

2020 februárjában megkezdődött az új óvoda építése a Szövetség szomszédságában. Milyen áldás, hogy  gyülekezetünk közelébe maradhattunk! Azt követően, hogy Magyarország Kormányának jóvoltából a Nagyvárad Belvárosi Gyülekezet megkapta a szükséges összeget, hogy telket vásároljon, óvodát építsen és azt berendezze, hosszú utat kellett megtennünk az építkezés ténylegesen megkezdéséig. A különböző engedélyek megszerezése nem volt egyszerű, az „ellenség” ugyanis nem támogatta az ügyet és annak meghiúsulásán dolgozott. Isten tervét azonban nem semmisíthette meg, mert neki senki nem állhat ellen. Izráelel együtt mi is elismerjük, hogy „nem a mi fegyverükkel sikerült birtokba venni az új helyet, nem a saját karunk segített idáig eljutni, hanem az Úr jobbja, az ő karja, az ő arcának világossága és az ő nevének segítsége által, mert kedvelt minket” (Zsolt 44:3-8).

Az új óvoda épülete 3 csoportnak biztosít majd helyet: kis-, közép- és nagycsoportos gyerekeknek. Emellett egy olyan termet is berendezhetünk, ahol szakember segíthet majd azoknak a gyerekeknek, akik egyéni fejlesztést igényelnek, hogy könnyebben integrálódjanak óvodástársaik körébe és képesek legyenek felzárkózni a rájuk váró iskolai követelményekhez. Hálásak vagyunk azért is, mert lesz külön ebédlőnk. Eddig mindent a csoporttermekben kellett megvalósítanunk, az udvarról nem is beszélve!  A gyermekek a saját korosztályuknak megfelelő, tágas helyen és biztonságban levegőzhetnek, játszhatnak, vezethetik le felesleges energiájukat, erősíthetik izmaikat és fejlődhetnek.

Imádságunk, hogy az új óvodába járó gyermekek és családjaik úgy ismerjék meg Istent, mint erős várat, akihez menekülhetnek és aki által életet nyerhetnek. Vágyunk az, hogy a jeremiási ígéret, amit Isten évszázadokkal korábban adott, valóra váljon ez által az épület által, miszerint ez az óvoda „hírnevet, örömet, dicséretet és tisztességet szerezzen majd NEKI városunk minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót tesz velünk” (Jer 33:9).

Nem utolsósorban szeretnénk megköszönni a Magyar Baptista Szövetségnek, hogy éveken át bérmentve biztosította óvodánknak nemcsak az épület két apartmanját, hanem a garázs egy részét és az udvart is. Kívánjuk, hogy a jó Isten különösképpen áldja meg a Szövetségünk minden munkatársát, sokrétű munkájukat és a hozzájuk tartozó gyülekezeteket az irántuk tanúsított szolgálatáért.

Székely Enikő, óvodavezető

Kik vagyunk, mit képviselünk és tanítunk?
 • szerető, bátorító munkatársi csapat
 • keresztény értékrend szerinti nevelés
 • családias és elfogadó légkörű oktatás
 • képességek és készségek fejlesztése
 • magyar nyelvű oktatás mellett hangsúlyt kap a román és az angol nyelv
 • szakszerű iskolára való előkészítés
 • önállóságra nevelés
 • szükség esetén gyógypedagógiai felmérés
 • biblia történetek és igazságok
 • zene, ének, mondóka
 • szülőket szerepükben megerősítő, segítő programok
 • rövid program vagy napközis rendszer
 • fokozatos beszoktatás