MISSZIÓINK A GYÜLEKEZETBEN ÉS AZON KÍVÜL

AWANA

1. Mi az Awana?
Az Awana egy bibliaközpontú klubprogram 1-7. osztályos gyermekek számára.

2. Az Awana előnyei:
● Az awana klubok keresztyén elfoglaltságot biztosítanak a gyerekeknek, és ezzel hozzájárulnak szabadidejük hasznos eltöltéséhez, energiájuk és képességeik értelmes felhasználásához. A gyerekek megtanulják, hogy a sportszerűség fontos és értékes része a társadalmi szabályoknak.
● Az Awana klubok foglalkozásain a gyerekek keresztyén környezetben szórakozhatnak, barátkozhatnak és tanulhatnak.

3. A klubfoglalkozások formája:
Az Awana klubok általában hetente egyszer tartják összejöveteleiket, melyek két órát vesznek igénybe.
A játékidő:
Minden gyermek bekerül egy-egy csapatba. A gyerekek így megtanulhatnak csapatjátékosként együttműködni a többiekkel, hallgatni egy figyelmes felnőtt vezetőre, és sportszerűen viselkedni.

A könyvidő:
A játékidő után a klub több kis csoportra oszlik, minden csoport élén egy-egy vezetővel. A vezető a következő módon segíti csoportjának minden egyes tagját:
● Ösztönzi őt a tankönyvében található feladatok elvégzésére.
● Meghallgatja, hogyan mondja el a feladatokban megtanult szöveget.
● Megmagyarázza neki az igeverseket és a könyv egyéb részeit.
A tanácskozás:
A klubfoglalkozás a tanácskozással fejeződik be. Ekkor valamennyi klubtagot egyetlen csoportba gyűjtünk össze. A tanácskozás alatt sor kerül hírdetésekre, éneklésre, bibliai tanításra, kitüntetések átadására, a klubfoglalkozás győztes csapatának megjutalmazására.
Jutalmak és kitüntetések:
A klubtagok teljesítményének nyilvános elismerésével a tanulás közben tanusított önfegyelmüket, erőfeszítésüket jutalmazzuk. Az Awana program ezért gondosan megtervezett és elkészített egyenruhák, könyvek, kitüntetések és jutalmak formájában nyújt ösztönzést és elismerést. Az elért eredményt kétféle módon jutalmazzuk:
● A győztes csapat hétről hétre jutalmat kap.
● Könyvért járó kitüntetéseket adunk a klubtagoknak a tankönyv feladatainak elvégzéséért.

A klubfoglalkozásokat iskolaidőben, szombatonként 11-13 óra között tartjuk, a gyülekezet udvarán levő körteremben. Bejárat a G.H.M Berthelot utca 5 szám vagy az I. C. Brătianu 4 szám alatt található.

A klubfoglalkozások ingyenesek.

Évente egyszer egynapos kirándulást és egyhetes tábort szoktunk szervezni.

További információk: a 0745526371-es telefonszámon (Paniti Helga) vagy a https://www.facebook.com/awananagyvarad/ oldalon.

Várunk szeretettel!

Tiniklub

A Tiniklub célja, hogy a tinédzsereknek korukhoz és érdeklődési körükhöz szabott hasznos és szórakoztató időtöltésben legyen részük. A rengeteg csoportos játék, aktivitások, vetélkedők és versenyek mellett, a tiniket foglalkoztató témákról és az őket befolyásoló hatásokról beszélgetünk közösen, ahogy együtt igyekszünk felfedezni a Biblia mondanivalóját mindezekkel kapcsolatosan. Olyan témákat vitatunk meg, amelyek, többek között, a barátságról, szerelemről, pénzügyi felelősségről, függőségekről, szabadidőtöltésről, a szülőkkel való kapcsolatról, érzelmeink kezeléséről, az iskoláról és tanulásról, karrierről és döntéshozatalról, illetve a különböző tinikori kihívásokról szólnak. A közös alkalmaink mellett havonta egyszer külön foglalkozást tartunk kifejezetten fiúkat, illetve lányokat érintő témakörökben.

Az iskolaévben minden pénteken, 17 órakor szeretettel és barátságos, befogadó légkörrel várjuk a 12 és 15 év közötti fiúkat és lányokat. Az érdeklődő tinédzserek felekezeti hovatartozástól függetlenül bátran meglátogathatnak bennünket. Alkalmainkat a gyülekezetünk udvarán található körépületben tartjuk, amit a  G.H.M Berthelot utcáról (5 szám) vagy az I. C. Brătianu utcáról (4 szám) lehet megközelíteni.

Kövess bennünket Facebook-on és Instagram-on is!
https://www.facebook.com/nagyvaraditiniklub 
https://www.instagram.com/nagyvaraditiniklub/

 

VÁRADIFI

A Nagyváradi Ifjúság, avagy „Varadifi” egy fiatalokból (15év felett) álló, dinamikus, jó kedélyű, befogadó, szeretetteljes keresztyén közösség. Célunk, hogy olyan fiatalokkal találkozzunk hétről hétre, akik vágynak más fiatalok társaságára, akiket gondolkodásra lehet hívni az élet különböző dolgairól, kérdéseiről, mint például: Isten, élet, halál, szórakozások, pályaválasztás, felelősség, szerelem, kiegyensúlyozottság, igazság, hamis dolgok, szenvedés, öröm, házasság stb.

Tanévi alkalmaink során 50-80 fiatal szokott részt venni. Talákozásainkat különböző csoportok szervezik egy előadó segítségével. Szerdán 19:00 és vasárnap 09:00 órától szoktunk találkozni, szinte szünet nélkül minden héten. Kivételt képeznek azok az alkalmak, amikor különlegesebb eseményeket, kirándulásokat, táborokat szervezünk.

Hisszük és valljuk, hogy egy érett fiatalnak nemcsak öncélú vágyai, megvalósításai kell legyenek, ezért minden hónapban egy szerdai alkalmat arra szánunk, hogy törődjünk azokkal, akik ismeretségi köreinkhez tartoznak és valamilyen segítségre szorulnak. Ilyenkor együttes erővel fizikailag segítünk vagy közösen vásárolunk, szükség szerint, élelmiszercsomagot vagy gyógyszereket.

Bátorítunk, gyere el és látogass meg bennünket! Sokan vagyunk, főleg egyetemisták és líceumi diákok, de nemcsak – hisszük, hogy jól fogod érezni magad köztünk, mert egy egészséges és jó lelkületű légkörben lesz majd részed! Alkalmainkat a G.H.M Berthelot 5 szám alatt tartjuk az udvaron található körteremben.

Facebook oldalunk: Varadifi

Facebook csoportunk Varadifi Group

Csatári misszió

A  XIX. század utolsó évtizedeiben, az Evangélium üzenete terjedt, Hegyközcsatárt is érintve.1885 június 20-án Kornya Mihály, Bibliával a kezében, átlépve Hegyközcsatár határát, s a Király utca 187 szám alatti Tóth Sándor házában, 5-6 személy előtt hirdette az Örömüzenetet. Az első megtérőTóth István volt,akit22 évesen meggyőződése és  bizonyságtétele alapján, 1891 június 14-én, Bihardiószegen alámerített. A hűségesen végzett munkát újabb áldás követte, mert 1892 július 17-én, a Nagyváradon  alámerítettek közül, 9-en a csatári baptisták létszámát 10-re növelték. Ezzel a tíz taggal, hivatalosan is megalakult a hegyközcsatári Magyar Baptista Gyülekezet. Az összejöveteleket továbbra is Tóth Sándor házában tartották. Ez a kis közösség 1904-ben, nagy anyagi áldozattal felépítette az új imaházat, ahol ma is tartjuk istentiszteleteinket. Az Úr kegyelme és szeretete által, 2015-ben a több mint 100 éves imaházat felújítottuk.

A Hegyközcsatári Baptista Gyülekezet, a Nagyvárad Belvárosi Gyülekezet leány-gyülekezeteként működik. A lelkipásztorok mellett, más testvérek is kiveszik részüket abból a szolgálatból, amit az Úr a szívükre helyezett a csatári misszió érdekében.

Alkalmaink:

Istentiszteletek vasárnap délelőtt 10 órától, délután pedig 17 órától.

Nőikör keddenként 17 órától.

Szeretettel várunk!

Női misszió

Babás teaház és Szülők klubja. A Teaház a kismamákat célozza meg, a közösségápolás vonzza a városban levő édesanyákat. Az alkalmakon kreatív módon hallhatják meg az evangéliumot. A Szülők klubja a Betlehem óvoda szervezésében zajlik, elsősorban az óvodások szülei felé szervezett hiánypótló szolgálat, de természetesen minden érdeklődőt szívesen látnak. Legfőbb téma a keresztény gyermeknevelés.

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy gyülekezetünkben több édesanya is csatlakozott a Közbenjáró Édesanyák – nemzetközi imamozgalomhoz. A Közbenjáró Édesanyák szervezetének célja: imádkozni gyermekeinkért, tanítókért, tanárokért, hogy megismerhessék az Urat, bibliai értékeket és magas erkölcsi színvonalat hirdessenek az iskoláinkban. Vágyunk, hogy minden iskoláért imádkozzanak Európában és az egész világon. Több mint hat ilyen csoport működik a gyülekezetünkben.

Fiatal nők tanítványozása, mentorálása

2O17-ben, mint FF –Fiatal Feleségek közössége – működött, később tanítvány csoporttá alakult át. Célja az, hogy a fiatal asszonyok közelebb kerüljenek az Úrhoz, „legyenek tiszták, háziasak, családjukat szeretők” és mindenki találja meg a szolgálati helyét a gyülekezetben; hadd legyünk mind missziós lelkületű feleségek illetve családanyák!

Lánykörök

Örvendünk a gyülekezetünkben felcseperedő fiatal nemzedéknek. Lánykör több is működik, kezdetben a Kömények csoportja, mostanában pedig a GG-Girl’s Group. 

A tini lányok számára havonta szervezzük az alkalmakat. A cél az, hogy a résztvevő 12-16 éves lányok, találjanak helyes énképre Jézus Krisztusban és ne a világban keressék az identitásukat. Ugyanakkor a csoport célja az evangélizáció is, a lányok elhívhatják osztálytársaikat, barátnőiket is az alkalmakra.

Konferenciák

Hálásak vagyunk a gyülekezetünkben szervezett női konferenciákért (12O fős vagy alkalmanként közel 5OO-an is voltunk), ahol minden korosztály előadásban, tanulmányban, bizonyságtételekben megismerheti Istenünk csodálatos tervét a nők számára. Évente több ilyen evangélizációs alkalmat is szervezünk, egyik legfőbb célja elérni azokat a nőket, akik még nem ismerik az Urat, mint személyes megváltójukat. Ugyanakkor kihasználjuk a lehetőséget a találkozásra, közösségápolásra és legtöbbször egy karitatív esetet, szükségben levő személyt, missziót is támogatunk az aznapi adakozással.

Jó hálát adni minden áldásért, amit kaptunk az évek folyamán; megnézni, csodálni egyenként azokat, engedni, hogy formáljon a Mester keze általuk. A sok jó akkor válik igazi áldássá számunra, ha Jézus Krisztust tesszük életünkben az első helyre, ha engedjük, hogy Ő legyen mindig a KÖZÉPEN! Legyünk Vele és egymással áldott közösségben, és amire tanít váljon valósággá az életünkben! 

Budai Evódia