ÁHÍTAT – 2022. augusztus 7., vasárnap

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az Úr igéje beteljesedik
Igehely: Ezsd 1:1-11; Kulcsige: Ezsd 1:1 „Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában kihirdettesse szóban és írásban a következőket.”
Isten népe engedetlen volt, ezért Ő megengedte, hogy a babiloniak fogságba vigyék őket. Jeremiás próféta által viszont jó előre megígérte, hogy 70 év múlva meglátogatja népét, és visszaviszi arra a helyre, ahonnan elhurcolták őket. Letelt az idő. Akinek eszébe jutott Isten ígérete, talán arra gondolt, hogy még az elején kellett volna csírájában elfojtani az eseményeket, és pár évvel a fogságba vitel után kiharcolni a szabadságot, de most már nincs esély a szabadulásra. De hatalomra lép Círus, perzsa király, akinek Isten megérinti a szívét. Rendeletet hoz, amivel felszabadítja Isten népét, hogy hazamenjenek Jeruzsálembe, és felépítsék Isten házát. Istennek nem számítanak a körülmények, vagy, hogy mennyire adottak a lehetőségek arra, hogy beteljesedjen mindaz, amit megígért. Ha Ő megígérte, véghez is viszi helyreállító munkáját.

De vajon mindenki részese lett ennek az ígéretnek? Júda és Benjámin családfői, valamint a papok és a léviták elindultak. Olvasunk Dánielről is, aki imádkozott azért, hogy Isten teljesítse be a szavát. Viszont voltak sokan, akiknek túl kockázatos volt ez az akció, és annyira megszokták a Babilonban felépített életüket, hogy nem akarták feladni azt a bizonytalanért. Isten cselekedett, ők mégis kimaradtak belőle. Emlékszem, amikor pár fiatal barátommal imaközösséget indítottunk. Kerestük Isten akaratát az életünkre, a generációnkra nézve. Amikor imádkoztunk, éreztük Isten jelenlétét, és hogy be akarja tölteni az ígéreteit. De átéltem olyan időszakot is, amikor a kényelmemet részesítettem előnyben, és a lelkem közömbössé vált Isten ígéretei iránt. Isten helyre akar állítani minket. Ő megígérte, hogy felkészít minket az üdvösségre, hogy az életünk által éljen ezen a földön. Vajon túl kényelmes az életünk ahhoz, hogy kilépjünk, és részeseivé legyünk az ígéretnek? Mióta szeretne Isten minket kihozni a fogságból? Le tudunk-e mondani megszokott életünkről? Az Úr igéje mindig beteljesedik! Teljesedjen be a mi életünkben is!

Kovács Patrik
Adjunk hálát Jézusért, aki az egyedüli út az Atya házába, igazi otthonunkba! – Jn 14:6
A mennyek országa fiainak üzenete – Mt 9:35-38; 10:16-33 (Mt 9:37-38)

Délutáni elmélkedés

Erős vár a mi Istenünk!
Igehely: Zsolt 46:1-12; Kulcsige: Zsolt 46:8 „A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk.”
Kiskorom óta szeretem a verseket. Gyakran megtörtént, hogy Isten engem is megihletett egy vele átélt élmény vagy tapasztalat által, és versbe foglaltam mindazt, amit átéltem. Hasonló lehetett az, amikor Isten megihletett egy zsoltárírót. Érdemes mindig megfigyelni, hogy ki a zsoltár szerzője, és hogy milyen helyzetben írta meg a zsoltárt. Ez által könnyebben megértjük, hogy mi idézte elő a zsoltár keletkezését. A 46. zsoltár elején azt olvassuk, hogy Kórah fiainak költeményéről van szó. Lévi nemzetségéből származnak, tehát az istentiszteleten és a nép között szolgáltak. Mózes negyedik könyvében találkozunk Kórahhal, aki lázadást szít Mózes és Áron ellen, Isten pedig rendkívülien avatkozik bele az eseményekbe: meghasad a lázadók alatt a föld, és elnyeli őket. Utána viszont az ige világosan kijelenti, hogy Kórah fiai nem haltak meg. Az ő leszármazottainak a műveit is olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. Különös olvasatot ad ez a 46. zsoltárnak, mivel arról szól, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk a nyomorúságban, és nem félünk attól, ha megindul a föld alattunk. Hogyan tudták ezt kimondani, tudva azt, hogy a felmenőjükkel pont egy ilyen földindulás végzett? Azért, mert személyesen átélték, hogy milyen az Úr erős oltalma és védelme.

Vajon én mennyire tapasztalom meg, hogy Isten az én oltalmam? Ő az én erős váram, vagy inkább a saját erőmben bízom? Érdekes megfigyelni, hogy aktuális mondanivalóval bír ez a zsoltár. Hiszen ma is azt tapasztaljuk, hogy „népek háborognak, országok inognak”; az eddigi békés Európa egyre jobban belegabalyodik az istentelenség és a túlzott tolerancia hálójába. Egyik nép a másikat vádolja, mert nem hódolnak be a ferde ideológiáknak, és eltiporják az Isten által a kezdetek óta felállított értékeket. De az Úr a leghatalmasabb, ha Ő „mennydörög, megretten a föld.” Kórah fiai arra hívnak minket, hogy lássuk meg: Isten bámulatos dolgokat tesz a földön. Mi az, ami félelemben tart minket? Mi az, ami miatt nem látjuk Istent, mint hatalmas Urat? Csendesedjünk el, és tudjuk meg, hogy Ő az Isten!

Kovács Patrik