ÁHÍTAT – 2022. december 16., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az Úr előkészíti szolgáit
Igehely: Jer 1:1-19; Kulcsige: Jer 1:7 „Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!”
Jeremiás próféta szolgálatba való állításában arról olvasunk, milyen lépések által készíti fel szolgáját az Úr. Először is biztosítja őt kiválasztásáról (5. v.) Másodszor elűzi a szolga félelmét, miszerint hiányosságai alkalmatlanná tennék őt a szolgálatra (6-7. v.). Harmadszor az Úr átadja azt az üzenetet, amit szolgájának hirdetnie kell (9-16. v.). Végül pedig, de nem utolsó sorban, Isten megígéri, hogy szolgája az Ő jelenlétét és támogatását fogja élvezni (17-19. v.). Ezek által Isten szolgája mindent megkap, amire szüksége van a szolgálatba való elinduláshoz és megmaradáshoz.

Kérjük Urunkat, hogy erősítse meg ezeket az igazságokat gyülekezetünk szolgálattevőiben, hogy helytálljanak, ha kísértések vagy csüggedés környékezi meg őket, hiszen Istenünk nemcsak elhívja, hanem fel is készíti, és folyamatosan támogatja szolgáit.

Szűcs Zsolt

Délutáni elmélkedés

Eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából
Igehely: Róm 11:25-36; Kulcsige: Róm 11:26 „ …és így üdvözülni fog az egész Izráel, amint meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából.”
A pogányok kegyelem által való elfogadása nem jelenti a megkeményedett Izráel elvetését. Amikor eljön az általa előre meghatározott időpont, Isten el fogja távolítani a hitetlenséget Jákób házából, eltörli bűneiket, és szövetséget köt velük. Pál el akarja tántorítani a rómaiakat a büszkeségtől azzal, hogy emlékezteti őket: a megváltás számukra, mint a zsidók számára is, csak kegyelemből van. A kegyelem, amely megszabadította a pogányokat a bálványimádásból, meg fogja szabadítani a zsidókat is keménységükből.

Ma esti igénk bátorítson minket arra, hogy Isten megváltó kegyelme elégséges bármilyen hitetlenség eltávolítására. A kegyelem, amely megszabadítja a világból az Istenhez megtérőket bálványimádásukból, elégséges ahhoz, hogy megszabadítsa a még meg nem tért családtagjainkat keménységükből, ellenállásukból. Képes eltávolítani kőszívüket, hogy helyette nekik is hússzívet adjon.

Szűcs Zsolt