ÁHÍTAT – 2022. december 22., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A Messiás mindenkit vonzó uralma
Igehely: Ézs 11:1-10; Kulcsige: Ézs 11:10 „Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz.”
Isai leszármazottját mutatja be itt Ézsaiás, aki Isten Lelke által olyan uralmat fog megvalósítani, amely békét eredményez. A 9. v. szerint ezt nem harci eszközök bevetése által fogja tenni, hanem úgy, hogy elterjeszti a földön az Isten ismeretét. A föld itt még egyelőre a szent föld, az Ígéret földje. A prófécia ezen a területen látja kialakulni Isten megismerése által ezt a csodálatos állapotot. Ez azonban a nemzetekre is vonzó hatást fog gyakorolni a 10. vers szerint.

A Jn 1:14-ben ezt olvassuk: „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki Őt.” Jézus az, aki az igazi, valódi képet mutatja Istenről. Aki ezt megismeri, azt megérinti és a megtérés felé vonja az a szeretet és kegyelem, amely Istenből Jézusban látszik. Persze, lesz ellenszegülő is, az a bizonyos bűnös, vagy a 2Thessz 2 szerint a bűn embere, s azok, akiknek nem kell az Isten által felkínált béke. Ez ítéletet von maga után a 4. v. szerint.

Ha igazi békességet akarsz, ismerd meg Istent úgy, ahogy Jézus Őt bemutatja, és a kívülállóknak is csak az Isten kisugárzó dicsőségére, lényének képmására mutass!

Ferenczi Lajos

Délutáni elmélkedés

Dávid felkenetése Betlehemben
Igehely: 1Sám 16:1-5; Kulcsige: 1Sám 16:1 „Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izráel királya! Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt!”
Betlehem itt Sámuel számára és a nép számára is a továbblépés helye. Saul királlyá kenése sok ígéretet rejtett magában. Saul a maga megjelenésével, testi alkatával is valahogy képviselte azt a nagyot, szépet, amit Isten meg akart valósítani népe életében. De a király emberi ereje ehhez nem volt elég. Istenre és az Ő mindenható erejére volt szükség, amit az engedelmesség útján tapasztal meg az ember. Saul ezt az utat elhagyta. Sámuel sokat kesergett emiatt, Isten azonban továbblépésre hívta: királlyá kellett kennie Dávidot Betlehemben.

Betlehem számodra is lehet a továbblépés helye. Lehet, hogy veszteség van az életedben, valami miatt gyászolsz. Isten arra hív: tedd királlyá Jézust, nézz fel rá hittel, és menj tovább ott, ahol Ő vezet. Lehet, hogy a bűn okozott olyan kárt az életedben, ami miatt gyászolsz. A megoldás ugyanaz: Jézus, az Isten báránya, aki elhordozza bűnödet. Fogadd az életedbe, add át neki az első helyet, és meglátod, hogy Ő képes megvalósítani benned Isten tervét.

Karácsony közeleg. Betlehem itt van. Legyen számodra is lehetőség arra, hogy Jézussal, mint Uraddal és Megváltóddal a szívedben, továbblépj.

Ferenczi Lajos