ÁHÍTAT – 2022. február 24., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ha nem ellenség, akkor szövetséges
Igehely: Lk 9:49-50; Kulcsige: Lk 9:50 „Jézus azonban ezt mondta neki: Ne akadályozzátok őt, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van.”
Miután az Úr Jézus beszélt a nagyság titkáról, János egy esetről számolt be a Mesternek. Szavaiban érezhető egyfajta önbecsülés, felsőbbrendűség, önelismerés. Felháborodott, hogy más is mer Jézus nevében ördögöket űzni.

János valószínűleg arra várt, hogy az Úr Jézus megdicsérje. Ez viszont nem következett be. Miért? Mert az Úr Jézus más szemszögből látta a bemutatott helyzetet. A Megváltó üzenete ez volt: fogjuk meg azok kezét, akik a szolgálatban fáradoznak, ne tiltsuk el őket a munkától. A tanítványok azt gondolták, ez a szolgálat csak az ő feladatuk. Amikor az emberben az elsőbbrendűség érzése magas szinten van, akkor nem az eredményesség érdekli, nem az, hogy Isten országa növekszik-e és terjed-e, csak a saját fontossága. Így gondolkoztak a tanítványok.

De ne siessünk elítélni őket, nézzünk bele a tükörbe! Meglátjuk magunkban is ezt a hozzáállást, gondolkodást? Sajnos, a hasonló szemléletmód vezet sokszor bennünket is a vitákhoz, szakadáshoz, féltékenységhez, versengéshez, megkeseredéshez. Vizsgáljuk meg a szívünket, beszédünket és cselekedeteinket! Az Úr Jézus ebben is hív bűnbánatra és megtérésre.

Szűcs Attila

Délutáni elmélkedés

Krisztus testének egysége
Igehely: 1Kor 12:25-27; Kulcsige: 1Kor 12:26 „És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.”
Az Írás egységre bátorítja Isten népét. Az Úr Jézus főpapi imájában azt kéri az Atyától, „hogy mindnyájan egyek legyenek.” Ha a hívők egyek, meglátja a világ, hogy kicsoda Jézus. Az egység nem egyenlő az egyformasággal. Egységre, szeretetre vágyunk, azonban megőrizzük egyediségünket. Lehetünk egységben akkor is, ha sokfélék vagyunk. Egy a hitünk, egy a reménységünk, egy a mi Urunk, mégsem vagyunk egyformák. A közösségben más és más a feladatunk, szolgálatunk.

A szolgálat nem más, mint a nekünk adott lelki ajándékok alapján megtalált helyünk Krisztus testében az egész test épülésére. A test képe arra utal, hogy a gyülekezet közössége egy élő szervezet, melynek tagjai szoros kapcsolatban vannak egymással. A test egy, azonban sok tagja van, amit a Szentlélek tesz élő szervezetté.

Hogyan különbözik egyik gyülekezeti tag a másiktól? Úgy, hogy a Lélek nemcsak eggyé tesz, de különböző ajándékokat ad, akarata szerint. Az ajándékokat nem versengésre, hanem szolgálatra adja. Ezért hát törekedjünk Krisztus testének egységére!

Szűcs Attila