ÁHÍTAT – 2022. február 26., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ragadd meg a mai napot a követésre!
Igehely: Lk 9:57-62; Kulcsige: Lk 9:62 „Jézus pedig így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”
Követni Jézust! – ez a keresztyén élet lényege. A követni szó sok mindent magába foglal. Először is a tanítvány és a Mester közötti kapcsolatot, amelyben elfogadom az Ő akaratát, és teljesítem azt. Követni Jézust nem más, mint az Ő személyes vezetése alatt élni. Még azt is jelenti: kísérni, ragaszkodni hozzá, engedelmeskedni neki, figyelni reá.

Sokszor tervezünk a holnappal kapcsolatban. Viszont Jézus nem a holnapodat kéri, hanem a mát! Jézust követni csak úgy lehet, hogy teljesen odaszánod neki az életed, készen vagy az Ő szolgálatára. Aki az eke szarvára tette kezét, aki egyszer igent mondott, tartsa is magát ahhoz! Az igen valóban igen legyen! Jézus most hív: „Kövess engem!” Ennek a hívásnak csak azonnal lehet engedelmeskedni!

Te mit szeretnél? Jézust követni, állandó kapcsolatban lenni vele? Ha csak heti egy-egy órát szánsz rá, akkor te csak csatlakozni szeretnél hozzá, nem követni. Jézus követése egy élő kapcsolat azzal az Istennel, aki kész volt a Fiát feláldozni érted. Ma is hangzik a felszólítás: Kövess engem! Ez minden, amit Jézus tőled kíván.

Szűcs Attila

Délutáni elmélkedés

Gyakorlati hit
Igehely: Jak 2:15-16; Kulcsige Jak 2:16 „Valaki pedig ezt mondja nekik közületek: „Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az?”
Jakab apostol nagy hangsúlyt helyez a hit és cselekedetek közötti kapcsolatra. Ha ez a kettő nincs összefüggésben, Jakab felteszi a kérdést: „mit használ az?” Ő nem a hitetlenekhez szól, hanem a hívőkhöz. A gyakorlati hitet teszi nyomatékossá. Aki azt vallja önmagáról, hogy van hite, viszont a viselkedése, gondolkodása, beszéde alapján ez egyáltalán nem nyilvánul meg, annak hite elveszítette erejét. Tapasztaljuk, hogy ez a kísértés fenyegeti a ma elő hívő embert is.

Jakab konkrét példákkal szemlélteti gondolatát. Az igaz hit jó cselekedeteket szül. Ez elgondolkoztat mindannyiunkat, és bátorít, hogy hitünk életformáló erő legyen, ne csak szép szavakból álljon, ne csupán elmélet legyen. Aki szájával vallja, hogy ismeri Istent, de cselekedeteivel tagadja, az csupán elméleti hittel rendelkezik. Ha nincsenek tettek, az a hit hiányának a jele. Isten nem ilyen hitet vár gyermekeitől.

Szép dolog a hit, szép a cselekedet is. A kettő akkor valódi, ha összekapcsolja az „és”, nem pedig a „vagy-vagy”. Tegyünk meg mindent, hogy életünkben ott legyen a valódi, gyakorlati, jó cselekedetekben megnyilvánuló hit!

Szűcs Attila