ÁHÍTAT – 2022. február 5., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Minden titok kitudódik
Igehely: Lk 8:16-18; Kulcsige: Lk 8:17 „Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna.”
Kedves olvasóm, vannak-e titkaid? Isten előtt nincs titok, ez világos. Előtte semmit sem leplezhetsz el. Titkaid nehogy elpusztítsák, leuralják az életedet!

Jézus határozottan mondja, hogy minden kitudódik. Általában negatív értelemben használjuk ezt a kifejezést, de a jócselekedetek, a titkon mondott imák is napvilágra jönnek, hiszen Isten nyilvánosan cselekszik: „amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván” (Mt 6:6). Bátorítalak, hogy folytasd tovább az ilyen jellegű titkos munkádat!

De sajnos, negatív értelmet is kap ez a gondolat. Amikor bűnöket, istentelenséget rejtegetsz, az nem tetszik az Úrnak. Ha mindenki más előtt leplezheted is, Isten előtt nem tudod elfedni. Ama napon minden titok lelepleződik. Csak magunkat ámíthatjuk, hogy nem tudja meg senki, de Istent nem. Akkor nem árthatnak, ha elmondod őket az Úrnak. Ne cipeld magaddal, tedd az Úr kezébe ártalmas titkaidat! Bátorítalak, hogy minden régi titkot vallj meg most az Úr előtt imában, nehogy kizárjanak az üdvösségedből!

Molnár Ottó

Délutáni elmélkedés

A helyreállás ígérete
Igehely: 2Krón 7:13-14; Kulcsige: 2Krón 7:14 „De megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” 
Salamon templomszentelési ünnepe után Isten megjelenik, és válaszol a király imájára. Isten kijelentései nem pozitívak a jövőre tekintve. A nép fellázad, bálványokat enged be az életébe, nem tiszteli Istent: „akkor bezárom az eget, hogy ne legyen eső, a sáskáknak parancsolok, és lelegelik a földet, és dögvésszel sújtalak.”

Miért történik rossz a jó emberekkel? De valóban olyan jó az ember, hogy csak jót, áldást érdemel? A természeti katasztrófák nem azt sugallják-e, hogy elromlott az ember? Mikor írom e sorokat, éppen a németországi árvizekről számolnak be, az évszázad árvizeként emlegetik. Figyelmeztető jelek, helyreállásra késztetnek. Megbetegedett a Föld, hogy fog meggyógyulni?

„De megalázza magát az én népem, könyörög, keresi az én orcámat, és megtér bűnös útjáról, én is meghallgatom őket.” Nehéz eljutni eddig még a hívőknek is: könyörögni, megtérni a bűnökből, de másképp nincs helyreállítás, nincs szabadítás. Évek óta ébredésért imádkozunk, látva eltestiesedett hívő életünket. De csak könyörgünk, nem akarunk megtérni bűneinkből. Ezért nincs ébredés, nincs helyreállás. Isten ígéri, hogy meghallgat, de csak akkor, ha teljes szívből megtérünk. Minden jel ezt sietteti.

Molnár Ottó