ÁHÍTAT – 2022. január 15., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Gyógyító érintés
Igehely: Lk 5:12-16; Kulcsige: Lk 5:13 „Jézus kinyújtva a kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától.”
A fizikai érintésnek nagy a hatása, de amikor Jézus Krisztus érint meg valakit, az meggyógyul. Senki nincs, akit ne ért volna az életben kisebb, nagyobb sérelem. Ezeknek minden esetben vannak következményei, éppen úgy, mint a Jézus idejében élő leprás betegnek. Ezekkel együtt kellett élnie. Lehet takargatta mások előtt és vágyott a gyógyulásra. Ezt tudva, megragadta a Jézussal való találkozás lehetőségét, hogy meggyógyuljon. Mit tett ennek érdekében Jézus? Egyetlen dolgot: megérintette (13. v.). Az Ő módszere ma sem változott. Ha kéred Őt, hogy gyógyítson meg, akkor egyetlen szava a te számodra is elegendő lesz. Az érintés módja az Ő hatáskörébe tartozik. A te dolgod, hogy közeledj hozzá, ismerd el hatalmát és engedelmeskedj neki (14. v.). A következő igevers arról tanúskodik, hogy a gyógyulásnak híre ment annak ellenére, hogy ezt Jézus kezdeményezte volna (15. v.).

Jézus Krisztus gyógyító érintését átélve, legyen az életünk jó példa a körülöttünk élő emberek számára.

Balogh Gábor

Délutáni elmélkedés

A megváltoztathatatlan Ige
Igehely: Jel 22:18-21; Kulcsige: Jel 22:19 „Ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.”
Ma a változások korát és idejét éljük. Az ember sajnos sok mindent kész és képes is megváltoztatni. Milyen jó, hogy az Ige azonban megváltoztathatatlan. Ez akkor is igaz, ha még ezt is megpróbálja megváltoztatni az ember. Voltak, és ma is vannak, akik még ezt is megteszik, nem gondolva a következményekre. Pál az ilyen embereket így jellemzi: A hittől elszakadt ördögi tanításokra hallgatnak, hazugságot hirdetnek, mert lekiismeretük érzéketlenné vált (1Tim 4:1-2). A második levelében Timóteusnak Pál az utolsó időkről szintén azt írja, hogy „az egészséges tanítást nem viselik el az emberek, hanem kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat” (2Tim 4:3). Az Isten igéjét nem lehet a saját kívánságaink szerint megváltoztatni következmények nélkül. A Biblia azzal a komoly figyelmeztetéssel fejeződik be, hogy aki hozzátesz vagy akár elvesz belőle, számoljon Isten ítéletével (18-19. v.). Nagy kegyelem, hogy a változtathatatlan Ige ma is bárkit meg tud változtatni. Éppen ezért bátorítalak téged is, hirdesd örömmel az Isten dicsőségére!
Balogh Gábor