ÁHÍTAT – 2022. január 25., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az ellenség szeretete
Igehely: Lk 6:27-36; Kulcsige: Lk 6:35 „Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.”
Nem mindenki hallgatta Jézus Krisztust egyformán. Miközben az igét hirdetem, én is keresem a sugárzó tekinteteket, akik figyelnek és érdeklődnek Isten igéje iránt. Jézus azokhoz tud szólni, akiket érdekel, amit mond, és azonosulni tudnak a szavaival. Figyelmes hallgatásuk miatt Jézus Isten fiainak nevezi őket, mert nemcsak hallgatták Jézust, de készek is voltak megtenni mindazt, amit tanít nekik.

A szeretet leckéje – valljuk be – nem könnyű, mert akkor is jóval kell fizetni, amikor az óemberi természet legszívesebben bosszút állna. A világban ma sokat beszélnek a szeretet és kölcsönös elfogadás fontosságáról. Az a szeretet, amiről a világ beszél, meg sem közelíti azt a szeretetet, amit Jézus tanított és mutatott be számunkra. A valódi szeretet az ellenségre is kihat. Jóval tud fizetni a gonoszsággal szemben is. A valódi szeretetnek nagy jutalma lesz a mennyben. Az igazi szeretet által többre vagyunk képesek, mint a testi ember. Ez a szeretet nemcsak számításból, hanem önzetlen módon cselekszik jót mindenkivel. Ezt teszi szüntelen mennyei Atyánk is.

Vizsgáljuk meg magunkat, hogy van-e bennünk ilyen krisztusi szeretet! Mi az, amit ma neked is meg kell tenned a Jézus által felsorolt listából?

Nagy Ferenc

Délutáni elmélkedés

A gazdagság veszélyei
Igehely: Mt 19:23-30; Kulcsige: Mt 19:23 „Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába.”
Tudtad-e, hogy a gazdagság szegénnyé tesz, az Istenért vállalt szegénység viszont meggazdagít?

Vajon tudta-e a gazdag ifjú, hogy amikor szomorúan távozott, és a földi gazdagságot választotta, igazából a mennyei gazdagságtól és az örök élettől fosztotta meg saját magát? A gazdagság ma is sok ember számára jelent akadályt abban, hogy lélekben meggazdagodjon. Jézus szinte a lehetetlennel teszi egyenlővé azt, hogy egy gazdag ember Isten országába bejusson. Ha valaki valóban gazdagságra vágyik, nem lenne-e jobb inkább mennyei kincseket gyűjteni?

Vajon tudta-e Péter, amikor elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit a Jézus nevéért, hogy a százszorosát fogja kapni, és elnyeri az örök életet? Vajon tudták-e a tanítványok, hogy egy napon Jézus mellett fognak ülni tizenkét királyi székben, hogy vele együtt uralkodjanak? Vajon tudjuk-e mi, hogy milyen gazdagság vár azokra, akik Isten szolgálatában vannak? Lehet, nem is kell mindent tudnunk, de Isten igéje által hisszük, és biztosak vagyunk benne, hogy azok a szentek, akiket e világ megvetett és kisemmizett, mint csillagok, fognak ragyogni Isten országában. A legnagyobb gazdagság, ha elnyerjük az örök életet!

Nagy Ferenc