ÁHÍTAT – 2022. július 13., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Szánjuk oda magunkat Isten akaratára
Igehely: Róm 12:1-3; Kulcsige: Róm 12:2 „És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Számunkra – Krisztusban hívők számára – teljesen világos, hogy a világi értékrend és az Isten szerinti értékrend nem egyezik egymással, hanem teljesen szemben áll egymással, és nagyon sok esetben ütközik is egymással. Akár az élet értelmére vagy céljára gondolunk, vagy arra, hogy miként gondolkozunk a bűnről, illetve az Istenhez való viszonyulást illetően is, a két mérce olyan élesen eltér egymástól, hogy fel sem merülhet a kompromisszum lehetősége.

Ezért írja Pál apostol azt, hogy ne igazodjunk az Istentől elfordult, bűnben élő világhoz, hanem gondolkodásmódunk radikális megváltozását követően, szánjuk oda magunkat teljesen Isten akaratának cselekvésére. Ezt az odaszánást nevezi az apostol okos, vagyis értelmes (logikus) istentiszteletnek.

Az igazán ésszerű istentisztelet ugyanis nem csak abból áll, hogy egy megadott napon (vasárnap, péntek este) elmegyünk egy helyre (templom, imaház) és egy megadott időkeretben (10:00-12:00, 18:00-20:00) vallásos szertatásokat végzünk, hanem abból, hogy életünket teljesen odaszánjuk Istennek.

Életed mely területein kell változás történjen, hogy ne igazodj többé a világhoz? Mit jelent számodra a gyakorlatban megélni az okos istentiszteletet?

Horváth Ferenc

Délutáni elmélkedés

Isten megszabadítja a tiszta szívűeket
Igehely: Dán 6:17-29; Kulcsige: Dán 6:23 „Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó, király, semmivel.”
Dániel próféta könyvének egyik legismertebb történetét olvashattuk ma este. Sokan közülünk már gyermekkorban megismertük Dániel történetét arról, hogyan került az oroszlánok vermébe, illetve, hogyan szabadult ki onnan.

Újszövetségi hívő emberekként olvasva az Ószövetség igéit, van lehetőségünk arra, hogy meglássuk azokban Jézus Krisztust, a mi Megváltónkat. Még olyan igeszakaszokban is, amelyekről nem teljesen nyilvánvaló, hogy azok Krisztusra utalnának. Keresztyén igemagyarázók ezért fedezték fel Krisztus feltámadásának egyik nagy előképét Dániel próféta történetében. Hiszen a verem szájára követ hengerítettek, majd a király a gyűrűjével le is pecsételte azt, ám Dániel mindezek után csodálatosan megszabadult az oroszlánok verméből.

Ami Dániellel történt, az sokféleképpen vonatkoztatható a mi személyes életünk mindennapi helyzeteihez is. Különböző gondok és bajok esetében is megtapasztalható Isten szabadítása. Érdekes, hogy a zsoltárokban az ilyen szabadulást olykor az oroszlánok közül való szabadulásként írják le a zsoltárírók. (Lásd Zsolt 91:13; Zsolt 57:4-6)

Horváth Ferenc