ÁHÍTAT – 2022. június 2., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Hihetetlen, de van feltámadás
Igehely: ApCsel 26:14-25; Kulcsige: ApCsel 26:23 „A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak.”
Emlékszem, olyan hatodik vagy hetedik osztályos lehettem, amikor egyik tanárunk, aki az iskola igazgatója is volt, figyelmeztetett minket, hogy a vallás, a hit csak öregasszonyoknak való mese, nem pedig művelt fiatalokhoz illő dolog. Akkor még elgondolkoztam, vajon igazat mondhat? Hiszen mégis csak egy tanult emberről van szó!

Nemcsak Pál apostol találkozott azzal a megállapítással, hogy a feltámadás csak mese, de a mi időnkben is sokszor szembesülünk ezzel, fiatalok és idősek egyaránt. Pál apostolnak azt is mondta Fesztusz helytartó: „Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz” (25. v.). Az ige viszont ezt mondja: „Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!” (Zsolt 14:1).

De Pál apostol elmondta az evangélium lényegét a római vezető személyiségek előtt: a Krisztusnak szenvednie kellett, elsőnek támadt fel a halottak közül, világosságot hirdet (23. v.).

Mered vállalni a hitedet olyankor is, amikor azt egyesek őrültségnek tartják? Bátorkodsz az evangéliumot megosztani olyankor is, amikor a körülmények nem tűnnek kedvezőnek?

Rajna Ottó

Délutáni elmélkedés

A Szentléleknek lehet hazudni
Igehely: ApCsel 5:1-10; Kulcsige: ApCsel 5:3 „Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából?”
Anániás és Szafira története nagyon szomorú. A Sátán mindig azt akarja, hogy az ember szíve ne legyen őszinte. Először ott van az ámítás: „oda tartozunk mi is ahhoz a közösséghez, minden rendben van velünk.” De ha a szívem nem változott meg, ha abban nem Isten Szentlelke lakozik, akkor csak önmagamat ámítom. Igazi megtérés szükséges.

Másodszor ott van a pénzsóvárság, a gazdagság utáni vágy: „nekem azért kicsit több legyen!” Ez csak a nyomorúságot hozta életükre, és ez ma is sok nyomorúságot okoz. Majd ott van a hazugság. Egyik bűn hozza a másikat. Amíg az ember nem vet véget a bűnnek, a megalkuvásnak, nincs megoldás, csak ha azzal szakítunk. A megosztott élet nem életképes, nem működik. A képmutatásnak egyszer vége lesz. Ha nem vetünk véget a megosztott életnek, az csak kárt okoz, elsősorban magunknak, de másoknak is.

A döntésük következménye halál volt, pedig Isten azért küldte a Szentlelket, hogy szabadulást és életet hozzon. Uram, segíts mindig őszinte embernek lenni!

Rajna Ottó