ÁHÍTAT – 2022. június 4., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Tökéletes megváltás
Igehely: Róm 8:1-11; Kulcsige: Róm 8:1-2 „Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.”
Az ószövetségi törvény és áldozati rendszer nem volt tökéletes, nem volt sikeres abban, hogy az embernek megváltást szerezzen. Sokszor csak egy külső formaságra korlátozódott az ember kapcsolata az Istennel az áldozatok által. Kevés esetben jutottak el egy bensőséges, igazi közösségre a Teremtővel, inkább a felszínesség jellemezte az ember kapcsolatát az Úrral.

Az új szövetségben Isten a Fiú által szerzett megoldást az embernek, igazi megváltást. Jézus megfizette a váltságdíjat, életét adta, hogy olyan szabadulást szerezzen az embernek, amire az áldozatok és a törvény képtelenek voltak. A megváltás által az ember szíve megváltozik. Lelki emberek lettünk, akiknek a törekvése, vágya most már az örök élet, és a szívünkben igazi békesség, megnyugvás van.

Az ember igazán szabad lehet, nincs mit hozzátenni a megváltás művéhez, azt Jézus tökéletesen elvégezte. Az igazi szabadulás Jézus Krisztus által található ma is. Tudsz ennek örvendezni teljes szívedből?

Rajna Ottó

Délutáni elmélkedés

A Szentlélek Jézust dicsőíti
Igehely: Jn 16:13-14; Kulcsige: Jn 16:13 „Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.”
Hálásak lehetünk az Úrnak, hogy a Szentlélek eljövetelének ígérete számunkra már valóság, és nem egy olyan esemény, amely valamikor a jövőben fog csak bekövetkezni. Jézus elmondta, hogy mit fog a Szentlélek hozni az istenfélő ember életébe:

Értésünkre adja, mi az igazság Jézusról, a megváltásról, amit Ő véghezvitt. Csak az tudja ezt megérteni, akit a Szentlélek megvilágosít. Majd azt is elmondta a Megváltó, hogy a Szentlélek tanít minket, és rámutat az eljövendő dolgokra is. Tanácsolja az élet hétköznapjaiban is azokat, akik figyelnek reá. A Szentlélek alkalmassá tesz minket, hogy érzékeljük és felfogjuk a lelki dolgokat, hogy a földi dolgokra érzékeny szívunk nyitott és fogékony legyen a lelki dolgokra. Végül megtudjuk azt is, hogy a Szentlélek Jézust dicsőíti, hiszen Őt illeti minden dicsőség, és minket is erre tanít, hogy Őt dicsőítsük.

Uram, adj érzékeny szívet nekünk a te Lelked vezetésére, és segíts meg úgy élni, hogy az téged dicsőítsen!

Rajna Ottó