ÁHÍTAT – 2022. március 23., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ma még úton kell lennem
Igehely: Lk 13:31-35; Kulcsige: Lk 13:33 „Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.”
Jézusnak sok ellensége volt földi szolgálata idején. Názáretben már az első igehirdetése után ellene támadtak. Ahogy telt az idő, csak sokasodtak az ellenségei, annak ellenére, hogy rengeteg embernek volt a jótevője, gyógyítója. Szabadítója volt a Sátán által megkötözötteknek is, és tanította az embereket a helyes istentiszteletre. Heródes Antipás, aki Galilea negyedes fejedelme volt, lefejeztette unokatestvérét, Jánost. A vallási vezetők állandóan kifogásolták munkásságát. Ez esetben a farizeusok hozzák a fenyegető hírt. Jézus végzi az Istentől rábízott feladatot bátran, és a végzete elől sem menekül. Hisz Jeruzsálemben kell beteljesednie a megváltás munkájának!

Harminc éve megbukott egy ateista ideológiára épült diktatórikus rendszer, amely ellenségnek tartotta a keresztyénséget. A szabadság posványában születőben van a véleménydiktátor rendszer, amely nem tűr más gondolkodást és viselkedést. Jézus példa nekünk. Végezzük a dolgunkat! Amíg csak lehet, hirdessük az örömhírt, éljünk Isten akarata szerint ma és holnap. A jövő Isten kezében van.

Eszes Zoltán

Délutáni elmélkedés

Az Úr áldása gazdagít meg
Igehely: Péld 10:22-32; Kulcsige: Péld 10:27 „Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek.”
Fiatal házas voltam még, amikor egy vendég igehirdető a népes gyülekezetben a hallgatóktól azt kérte, hogy álljon fel az, aki a jelenlévők közül gazdagnak véli magát. Én azonnal felálltam, noha akkor még sem ház, sem autó, sem pénz, ezüst, arany nem volt a tulajdonomban. Mindenki hangosan nevetett. Megkérdezte, hogy miért gondolom, hogy gazdag vagyok. „Mert Isten megáldott Jézusban mennyei áldásokkal, és van egy ügyes feleségem is. Gazdagnak tartom magam, mert mennyei polgár is vagyok, és reménységem van abban, hogy arany utcán fogok járni a dicsőségben.”– válaszoltam.

Mi a gazdagság? A kérdés fölvetésénél azonnal előkerül az a válasz is, hogy minden viszonylagos. Mert a nincstelennél az is gazdagabb, akinek van egy kevés. Azonban, ha van fedél a fejed felett, ha mindennap van ennivalód, ha van pénzed kifizetni a számláidat, ha van ruhád, akkor a Föld lakosainak abba a csoportjába tartozol, akik nem szegények.

A pénz szerelme forrása lehet sok nyomorúságnak, de akik Istenben gazdagok, áldást örökölnek itt a földi életben, és reménységük beteljesül a mennyei dicsőségben.

Eszes Zoltán