ÁHÍTAT – 2022. november 10., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Figyelmeztetés a tisztaságra
Igehely: Zsid 13:1-15; Kulcsige: Zsid 13:12 „
Jézus Krisztus váltságmunkája a lelki tisztaságra kötelez minket. Isten Fia, aki egyszerre áldozat és áldozó is volt, nem csak azért halt meg, hogy bűneink meg legyenek bocsátva. Áldozatának fontos célja volt az is, hogy „megszenteljen” téged. Természetesen benne van a bűntől való szabadulás, megtisztulás része is, de nem csak az. Megmentett és kihozott a Sátán fogságából azért, hogy Isten gyermekévé válj. Ez azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor átadtad az életed Krisztusnak, Isten nemcsak befogadott a családjába, hanem kivett a világból, vagyis félretett a maga számára. Az Övé vagy, amelyből az is következik, hogy Őt képviseled a mindennapok rohanásában. Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek ezt írta: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5:17). Az új teremtéshez tiszta élet tartozik, erre igyekezz a mai nap folyamán is.

Milyen árat fizetett érted Jézus Krisztus ahhoz, hogy Isten gyermeke legyél?

Ez az áldozat mire kell kötelezze az Úr gyermekét a mindennapi életben?

János Csaba

Délutáni elmélkedés

Vannak, akiket nem küldött az Úr
Igehely: Jer 23:25-32; Kulcsige: Jer 23:31 „Rátámadok az olyan prófétákra – így szól az Úr –, akik csak a szájukat járatják, és azt állítják, hogy az kijelentés.”
Olyan időszakban élünk, amikor azt tapasztaljuk, hogy egyre több, magukat keresztyénnek nevező mozgalmak és vallási vezetők lépnek elő, jóformán a semmiből. Nem újkeletű ez a történés, hiszen már az Ószövetségben is voltak, akik hamis, isteni elhívás nélkül álltak elő az „Úr nevében.” Ezek az emberek hamis látomásokkal és üzenetekkel jöttek a néphez, nyugtatva a népet a bűneikben és állandó békességet hirdetve. Isten azonban ezt nem nézte egyáltalán jó szemmel. Ezt mondta Jeremiásnak ezen hamis próféták felől: „Ímé, a prófétákra támadok, azokra, akik hazug álmokat prófétálnak” (32a. v.).

Többször hallottam már úgy szolgálni testvéreket, akik azzal próbálták igazolni mondanivalójukat, hogy az Úr mondta… Nagyon veszélyes Isten nevét belekeverni olyan dolgokba, amelyekben Ő nincs benne eredetileg. Az Úr nem hagyja ezt szó nélkül. Az Istentől küldött ember azt mondja, amit Isten üzen számára, és nem légből kapott üzenetekkel próbálja elhitetni a hallgatókat. Ezekből az igékből tanulva vigyázz, hogy amit teszel és mondasz az Úr nevében, amögött tényleg legyen ott az isteni eredet és tekintély.

János Csaba