ÁHÍTAT – 2022. november 12., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Imádság a tisztulásért
Igehely: Zsolt 51:1-21; Kulcsige: Zsolt 51:9 „Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.”
Habár igyekszünk arra, hogy Istennek tetsző életet éljünk, mégis olykor azon kapjuk magunkat, hogy már megint beengedtünk valami olyat, ami beszennyezte a gondolatainkat, szívünket. Mit kell tegyen az Úr gyermeke ilyen helyzetben? Semmi esetre sem szabad gondtalanul viselkedjen, legyintve egyet, hogy ez van. Az sem helyes, ha önvádlásba kezd, annyira, hogy végül bezárkózik magányos kis életébe. A Bibliából látjuk, hogy a legkülönb istenfélő emberek is elestek, köztük Dávid, de nem maradtak abban az állapotban. Az olvasott zsoltárból is kitűnően észrevehető az, hogy Dávidot bántotta a bűnbeesés és könyörgött Istenhez a tisztulásért.

Hívő emberként megesik, hogy bűnbe esünk, de az nem lehet természetes, hogy abban az állapotban is maradjunk. Az Úrtól kapott új élet vágyik bennünk a tisztaságra és tisztulásra. A jó hír az, hogy Jézus Krisztus halála által jöhetünk Istenhez bűnbocsánatért és tisztulásért. Engedjük, hogy Krisztus drága vére megmossa a szívünket minden sötétségtől és bűntől.

Jelen pillanatban van-e valamilyen bűn, amely bemocskolja az életed?

Mi az, amit tenned kell ahhoz, hogy Isten megbocsásson és megtisztítson?

János Csaba

Délutáni elmélkedés

A prófétai küldetés megtagadása
Igehely: Jón 1:1-4; Kulcsige: Jón 1:3 „El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az Úr elől.”
Jónás tisztában volt azzal, hogy mit kívánt tőle Isten, de Ő nem akarta azt megtenni. Ahelyett, hogy Ninivébe ment volna minél hamarabb, inkább az ellenkező irányba indult el, úgy gondolva, hogy elbújhat Isten és a feladat elől. Amikor Isten szól hozzánk konkrét kéréssel vagy utasítással, talán mi is hajlamosak vagyunk olykor menekülni a feladat elől, arra gondolva, hogy az Úr túl sokat kér tőlünk.

Jónás azzal, hogy megtagadta a prófétai küldetést, komoly veszélybe került. Szinte odalett az élete. Sőt, ezzel mások életét is veszélyeztette, és Isten nevére gyalázatot hozott mások előtt. A mi engedetlenségünk Isten hívására nem köti meg Isten kezét, de akadály lehet abban, hogy az Úr használhasson minket mások javára. Sőt, ezen felül árthatunk magunknak és másoknak is. A szolgálatra való küldetés meghívásának megtagadása a hívő ember egyik legnagyobb hibája lehet. Jónásnak az Úr adott még egy lehetőséget arra, hogy mégiscsak az Úr küldetésének engedelmeskedjen, de nem biztos, hogy mi is kapunk. Ezért soha ne utasítsd el az Úr hozzád intézett küldetését!

János Csaba