ÁHÍTAT – 2022. október 19., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az első gyülekezet példás vezetői
Igehely: ApCsel 5:17-32; Kulcsige: ApCsel 4:20-21a „Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket.”
Az apostolok méltatlankodás nélkül elfogadják a hatósági döntést, a bebörtönzést. Engedelmességük származéka az újabb isteni beavatkozás egy angyal megjelenésével. Így valósul meg a „győzelemről győzelemre” jutás, a meggyőző kijelentés, hogy a Krisztus parancsa felülírja az emberi rendelkezést. De „nem erővel és hatalommal, hanem Istennek lelkével.” A csodás szabadulás után, mint akik Istentől kaptak felmentést, félelem nélküli engedelmességgel szólják – mostmár a templomban- a Jézusról szóló örömhírt.

Az apostoloknak nem volt előzetesen ilyenszerű tapasztalatuk, de Pál már határozottan írja: „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben!”

Kedves testvérem, számunkra nem lehet kérdés, hogy beszéljünk-e az Úr Jézus üdvözítő munkájáról, míg nappal van: „Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet!” Nem lehet kérdés, hogy látogassuk a közösséget: „Oda küld áldást az Úr és életet!” Nem szabad várnunk alkalmasabb időre. Ha az elhívatásod világos, a tennivalóhoz már nem kell angyali kijelentés! Bátran merítsünk erőt a „Szabadító kútfejéből”!

Máté Zoltán

Délutáni elmélkedés

Néven szólít és vezet
Igehely: Jn 10:1-6; Kulcsige: Jn 10:3 „Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti.”
Ismerve az akkori szokásokat, melyek szerint a juhokat éjjel egy fallal körülvett, ajtóval ellátott és őrzött területen tartották, valóban gyanús lehetett az az illető, aki máshogy próbált bejutni a juhok közé.

Azonban az, amiről az Úr Jézus beszél itt, sajnos már nem ennyire egyszerű. Szemünkkel könnyen felismerjük, ha valaki egy épített falon próbál átmászni. A juhok is felismerhetik az álpásztor hangjáról, hogy ő nem is a pásztoruk. De amikor a gonosz lelki falakon mászik át, és az álpásztor nem füllel hallható hangon próbál rossz helyre terelni, akkor a biológiai szem és fül és gyakran a józan ész már nem elég.

Mit tehetünk azért, hogy mi és testvéreink csakis az Urat kövessük és az Ő hangjának engedelmeskedjünk? Az imádkozás és az Ige nyitott szívvel való tanulmányozása mellett óvintézkedéseket is tehetünk. A szabályok nem mindig tűnhetnek logikusoknak, sőt néha a céljuknak ellentéteseknek is, de az Isten emberei által hozott határozatok betartása is segít a gyülekezeteknek a helyes úton járásban.

Ne szűnjünk meg jó lelki hallásért és látásért imádkozni!

Máté Tamás