ÁHÍTAT – 2022. október 24., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A csoda elhallgattathatatlan
Igehely: ApCsel 4:5-22; Kulcsige: ApCsel 4:16 „Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakója, és nem is tagadhatjuk.”
Milyen az, amikor egy ember Szentlélekkel telve hirdeti az Igét? Egy gyönyörűen megépített orgonában, ha nincs pneuma, vagyis szél, hiába az egész hangszer, nem szólal meg. Egy vitorlás hajón hiába feszítik ki a vitorlákat, ha szélcsend van, amikor hiányzik az erő, ami azt előre vinné. Ilyen az igehirdető is Szentlélek nélkül. De Péter a Szentlélektől betelve tett bizonyságot a nagytanács előtt. Egy egyszerű halászból Isten eszköze lett, egy gyáva tagadóból bátor hitvalló. Egy egyszerű ember ékesszólóan tett bizonyságot, és bizonyságtételét Isten hitelesítette. Így van ez: a ceruzád is csodákra képes, ha azt egy grafikus veszi a kezébe! A közönséges és írástudatlan Péter Isten eszközévé vált, amikor betelt Szentlélekkel.

Nem lehetett elhallgattatni: „Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg magatok; mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (19-20. v.) A mai hívők részéről is gyávaság az, amikor nem mernek kiállni a világ elé a tiszta evangéliummal! Amikor úgy gondolják, hogy nem elég divatosak, le vannak maradva, aztán elhallgatnak, vagy változtatnak az üzeneten! Te légy Krisztusnak tanúja! Szólj és ne hallgass!

Borzási István

Délutáni elmélkedés

Közli tervét szolgáival
Igehely: Ám 3:1-8; Kulcsige: Ám 3:7 „Az én Uram, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak.”
Ámósz próféta Júdából érkezett az északi királyságba, Izráelbe, hogy kihirdesse az Úr üzenetét. Ekkor Izráelnek Asszíria hadereje fenyegetésével kellett számolnia. De közben Asszíria katonai potenciálja meggyengült, és II. Jeroboám uralkodása idején Izráel politikailag is és katonailag is megerősödött. Ám a sikereken elbizakodva nem vették észre, hogy a fenyegetés újult erővel visszatér!

Jellemző módon az anyagi jólétben a vallási élet hanyatlása állott be. Isten azért küldte Ámószt, hogy felfedje bűneiket és hirdesse az ítéletet. Ámósz lakóhelye Tekóa volt, Betlehemtől délre. Foglalkozása pásztorkodás és eperfüge termesztése (1:1; 7:14). Nem tanulatlan, faragatlan pásztor volt, habár szókincse kevés volt, de ő volt az első írópróféta. Hirdette, hogy az események között ok és okozati összefüggés van. Ha a próféta az Úr nevében szól, az nem volt légből kapott beszéd, hanem alapos kényszerítő oka van. Ha ordít az oroszlán, az azért van, mert zsákmánya van. A madár akkor esik le, ha eltalálta a hajítófa. A tőr azért pattan fel, mert fogott valamit. A kürt, ha megharsan a városban, beleborsózott az ember háta. Ha megtörtént valami baj, Isten üzenetét kell keresned benne! (vö. Ézs 45:7)

Borzási István