ÁHÍTAT – 2022. október 5., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Mózes – 80 évesen népvezérré hívatott
Igehely: 2Móz 7:1-13; Kulcsige: 2Móz 7:6 „Mózes és Áron eszerint jártak el. Úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta nekik az Úr.”
Amikor kapott egy vállalhatatlan feladatot (2Móz 6:9), és nem hallgattak rá kishitűség és a kemény munka miatt, ill. a fáraótól is tartott, akkor kellett Mózesnek megtanulnia, mit jelent minden helyzetben Isten oldalán állni. Sem gyakorlata, sem hatalma nem volt ebben a kemény helyzetben. Nem tudhatott maga mögött sem sereget, sem különleges fegyvereket az akkori kor egyik legnagyobb uralkodója és hatalmas serege ellen. „Csak” az Úr szavát: „Lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha isten volnál. Testvéred, Áron pedig a prófétád lesz.” A felhatalmazás megvolt, de a nehézségeket nem sodorta félre az Úr: „megkeményítem a fáraó szívét.”

Jó kilátások. Mózes, a menekült, Mózes, a gyilkos, Mózes, a pásztor, a valamikori kegyelt, majd üldözött álljon ki a nagyhatalmú fáraó és mágusai, hadvezérei elé, elkérni a zsidó rabszolgákat, az építő alapgárdát, csak mert az egyiptomiak előtt ismeretlen, a zsidóktól is elfeledett Isten, a Mózes által megismert Úr kihívta őket?

Akit Isten kiválaszt, azt fel is hatalmazza, erőt is ad neki, vezetni fogja. Kérd ezeket, és megtapasztalod!

Nyúl Zoltán

Délutáni elmélkedés

Az Urat akarjuk szolgálni!
Igehely: Józs 24:14-28; Kulcsige: Józs 24:18b „Mi is az Urat akarjuk hát szolgálni; bizony, ő a mi Istenünk!”
Józsué idős kora ellenére mindent világosan látott. Emlékezett még Isten ígéretére, ami az Ígéret földjéhez kapcsolódott, a többiek félelme ellenére sem veszítette el hitét. Kitartott a pusztai vándorlás idején is Isten mellett. Semmi és senki nem vehette el a hitét. Annyi év után is biztos volt abban, hogy kit fog ő követni a családjával együtt. Micsoda apa lehetett! A gyermekei úgy nőttek fel mellette, hogy csak az ő elbeszélése szerint hallottak a megígért földről, Isten időtálló beszédéről, mégis apjuk mellett álltak, a többiek kesergései, hitetlenségei, és a nehéz körülmények ellenére. Józsué nem cserélte le Istent egy zacskó aranyért, viszonylagos biztonságért az egyik oázis mentén: ő végig be akart jutni az ígért földre. Előtte az nem délibáb volt, hanem teljes valóság. Nem lázongott, kesergett. Vándorolt a többiekkel, de a hite erős volt.

A döntő pillanatban, amikor a többiek már szinte minden reményüket elvesztették, ő pedig készült arra az útra, amelyiken minden ember elmegy (Józs 23:14), ismét hitéről tett tanúbizonyságot. Felsorolta azt, hányszor mentette meg Isten a népet. Emlékezzünk mi is kegyelmére, ahogyan kiemelt, és újból megsegített minket, amikor nagy szükségünk volt rá!

Nyúl Zoltán