ÁHÍTAT – 2022. szeptember 16., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nehémiás visszamegy a kezdetig
Igehely: Neh 7:60-72; Kulcsige: Neh 7:72a „A papok, a léviták, a kapuőrök és az énekesek, a köznépből valók és a templomszolgák, tehát egész Izráel letelepedett a maga városaiban.”
Az előző versekben a fogságból hazatértek névsorát olvashatjuk, ami sok ismeretlen nevet tartalmaz. Vezetők, a nemzet fejei, papok, léviták, énekesek, kapuőrök, Salamon szolgái fiainak nevei. A származásukat igazolni nem tudók korlátozott jogokkal rendelkeztek. Az igazolás hiánya a papokat alkalmatlanná tette, kizárást jelentett számukra a szolgálatból. Rehabilitálásukat kizárólag az új templom jogaival felruházott főpapja végezhette el az Urim és a Tummim (tökéletes világosság) által. Az ekkor elvégzett népszámlálás lehetővé tette az asszonyok és a gyermekek Isten gyülekezetéhez való csatlakozását is. Lehetőségeikhez mérten pedig, a hála jeléül, mindenki hozzájárult a templom építéséhez.

Néhány kérdésre válaszolj ma reggel becsületesen! Ott szerepel a neved a fogságból megszabadultak névsorában? Igazolja életed a szolgálatod létjogosultságát? Van-e tudomásod Jézus Krisztus helyreállító, megújító, munkájáról az életedben? Fiatalként megragadtad-e már az Isten gyülekezetéhez való tartozás lehetőségét? Kész vagy-e támogatni Isten országának építését anyagi javaiddal is?

Kiss Zoltán

Délutáni elmélkedés

Nem vagyunk a meghátrálás emberei
Igehely: Zsid 10:32-39; Kulcsige: Zsid 10:39 „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.”
Akik a zsidók közül elfogadták Jézust a megígért Messiásnak, üldöztetésekben volt részük. A hívők életében a hit és a szenvedés kegyelme együtt jár (Fil 1:29). Erre emlékezteti a címzetteket az író, akik nem estek kétségbe akkor sem, amikor a javaiktól megfosztották őket, sőt örömmel fogadták a nincstelenséget. Ezt az örömet a mennyben számukra elkészített, félretett, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan, jobb és maradandóbb örökség táplálta (1Pt 1:4-5). Hitünk kipróbált voltát igazolja ez a szomorúságban kapható öröm, amit az örökkévaló gazdagságba vetett reménység táplál.

Bátorítás ez az ige számomra ma is. A megtartott bizodalom nem marad jutalom nélkül. Az idősek közötti szolgálatom egyik aranymondata ez az igeszakasz. E nagy jutalom ígéretéhez békességes tűrésen és Isten akaratának a cselekvésén keresztül juthatunk. Vannak időszakok, amikor az a gondolat vigasztal: Nem sok van már! A Bíró az ajtó előtt áll! Minden jel arra mutat, hogy Jézus nemsokára érkezik!

Addig is éljünk hitből, járjunk hitben! Ne lépjünk vissza, mert abban nem gyönyörködik a mi Urunk. Aki meghátrál, elvész. Aki kitart, életet nyer.

Kiss Zoltán