ÁHÍTAT – 2022. szeptember 19., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A nép felidézi őseik szabadulásait
Igehely: Neh 9:16-31; Kulcsige: Neh 9:27b „De szorult helyzetükben hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből.”
A vallomás folytatódik. Az elődök engedetlenkedtek, makacsul elfordultak Istentől, s nem akartak megtérni. Ezért jött az ítélet. Újra és újra. „De szorult helyzetükben hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből. Nagy irgalmaddal szabadítókat adtál nekik, akik kiszabadították őket ellenségeik kezéből.” Újra és újra. S a hűséges Isten minden szabadítása áldással is járt: bocsánat, szeretet, vezetés, oltalom, gondviselés, győzelem, örökség. Ennek ellenére, „őseink” újra a rabságot választották. Vajon nem vagyunk-e ilyenek mi is, újra és újra? A hűséges jóság ellenére újra és újra hűtlenek? Azok vagyunk. Ezt is megvalljuk. De Isten a hajdani szabadítók után adta a Szabadítót nekünk is. S Krisztusban a szabadítás mellett nekünk is adta Isten mindazokat az áldásokat is.

El tudod-e mondani hittel: „De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted”? Ennek tudatában, miért ne kiáltanál már most Krisztushoz, hogy cselekedjen az érdekedben?

Zsemlye Alfréd

Délutáni elmélkedés

Válaszd az életet!
Igehely: 5Móz 30:15-20; Kulcsige: 5Móz 30:19 „Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”
„Eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.” Dönteni kell, mint nép és mint egyén. Dönteni akkor, s azután minden egyes nap. Sőt, naponta többször is. Akár jót, akár rosszat, életet vagy halált választunk, a következmény kizárólagos. Nem lehet egyiket választani és a másik következményét kapni. Nem lehet „ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit” elven taktikázni.

A döntéshelyzet jó és rossz, élet és halál között az egész emberiség dilemmája. Az Édentől kezdve választunk. De jóval többről döntünk, mint puszta erkölcsi jó vagy rossz. A választásban az igazán fontos tényező maga Isten. Engedelmes szeretet vagy elutasító elfordulás. Mert az élet és halál igazi súlya itt van: Istennel bővelkedni az életben, vagy Isten nélkül elveszteni mindent. A döntés erre az életre szól, a következmény az örökkévalóságra is. „Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá.” Miért? „Mert Ő a te életed és a te életednek hosszúsága.” Válaszd azért az Életet.

Zsemlye Alfréd