ÁHÍTAT – 2023. április 24., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Engedelmesség Isten iránt
Igehely: Ézs 1:16-20; Kulcsige: Ézs 1:19 „Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.”
Isten és az ember közötti szakadék áthídalását mindig Isten kezdeményezi, mert az ember inkább menekül vagy rejtőzködik, hiszen tudja, hogy engedetlenségével valamit nagyon elrontott.
Isten most téged és engem törvénykezésre hív! Bármenyire is keményen hangzik: „No, jertek, törvénykezzünk!” (Károli ford.) Ez Isten részéről mégis egy szeretetteljes felszólítás. Éljünk a feloldozás lehetőségével, hogy boldog, új élettel ajándékozhasson meg! Ha a képzeletbeli tárgyaló teremből kijöttél, gondolj arra, hogy Isten nagy áldozatot hozott azért, hogy te megtisztulhass. Iránta való engedelmességed bizonyítékai láthatóak lesznek a mindennapi életedben (17. v.): jócselekedetek; igazságos, becsületes életmód; bűnösöket megmentő, megtérítő lelkület; árvák, özvegyek védelmezése.
Jellemzőek ezek rád? Kívánom, hogy ezeket cselekedve engedelmeskedj Istennek!
Elekes József

Délutáni elmélkedés

A bűnben élők állapota
Igehely: Róm 1:28-32; Kulcsige: Róm 1:29-31 „Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, tele irigységgel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rosszindulattal; besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, fennhéjázók, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok.”
Isten minden lehetőséget megadott az embernek, hogy megismerje és elfogadja az Ő tanítását, és ezáltal tiszta és boldog életet éljen. Az emberi természet mégis sokakat arra vezet, hogy ezt a kegyelmi lehetőséget elutasítsák, és a bűnök tengerében éljenek.
Ez az Ige azokról az emberekről szól, akik nem méltatták sem az Istent, sem az Ő tanítását elfogadni, annak ellenére, hogy Isten az Ő védelmével és szeretetével öleli át őket. Sokan tudatában vannak az isteni szabályoknak, mégis ellenállást tanusítanak. Ilyenkor Isten kibocsátja védelme alól, kiszolgáltatja őket saját vágyaiknak cselekvésére. Ha valaki nem ébred fel és nem tér meg, akkor viselnie kell bűnei bűntetését. A jó hír az, hogy bármilyen mélyre vagy távol is került valaki Istentől, Jézus Krisztus áldozata árán még mindig van lehetőség megtérni. Bátorítson ez minket ma az imádkozásra eltévedt családtagjainkért, ismerőseinkért!
Elekes József