ÁHÍTAT – 2023. április 29., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Engedelmesség a felsőbbség iránt
Igehely: Róm 13:1-7; Kulcsige: Róm 13:1 „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett.”
A keresztyén élet szabályaihoz tartozik a feljebbvalók, a társadalmi törvények és az intézmények iránt való engedelmesség is. Az ilyen irányú engedelmességet Pál apostol fontosnak tartotta külön is kiemelni, mert ez egy vitatható és érzékeny kérdés. Pál azonban úgy mutatja be a vezetőket, mint akiket Isten rendelt a helyükre, hogy az Ő szolgálatában álljanak az emberekért. A feljebbvalóknak, a törvényeknek és a társadalmi intézményeknek az a feladatuk, hogy igazságot és védelmet biztosítsanak számunkra. Akik azonban engedetlenségben élnek, számítsanak a következményekkel: „haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi.” (4. v.) Cselekedjük inkább a jót, hogy ne kelljen félnünk! Az irántuk való engedelmességben segít, ha imádkozunk értük, ahogy az 1Tim 2:1-ben találjuk. Könyörögjünk, hogy döntéseik legyenek Istennek tetszőek, amelyeket hívő emberként szabad szívvel és tiszta lelkiismerettel követhetünk, „hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, istenfélelemmel és tisztességgel.” (lTim 2:2)
Elekes József

Délutáni elmélkedés

Tegyétek erőssé elhívásotokat!
Igehely: 2Pt 1:1-11; Kulcsige: 2Pt 1:10 „Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha.”
Az élet különböző területeit figyelve azt látjuk, hogy nem elég elindulni és elkezdeni valamit, hanem fejlődni és erősödni kell. Így van ez a lelki életben is. Ha szakítottunk a világias szokásokkal, a bűnös életmóddal, akkor Isten megajándékoz minket különböző lelki erényekkel és áldásokkal, amelyek valódi értékek, és gyümölcsként jelennek meg az életünkben. Isten, Jézus Krisztus által meglátogatta a világot, majd elküldte Szent Lelkét azért, hogy legyen ki megváltson és vezessen. Ha mi ezt hittel elfogadtuk, még nem jelenti azt, hogy nekünk nincs semmi tennivalónk. Ellenkezőleg! Az igében kétszer is fel vagyunk szólítva az igyekezetre, amit nap mint nap gyakorolnunk is kell. Amennyiben ez alábbhagy, elhívástudatunk meggyengülhet. Ha pedig az igyekezetben nem voltunk restek megtenni, azokat a dolgokat, amelyek itt fel vannak sorolva, akkor beteljesedik rajtunk az ígéret: „nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek” (8. v.).
Gyarapodsz-e a gyümölcstermésben?
Elekes József