ÁHÍTAT – 2023. február 24., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Mózes tanítványai, nem Jézusé
Igehely: Jn 9:24-34; Kulcsige: Jn 9:28 „Megszidták, és ezt mondták: Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk.”
A farizeusok azért nyilvánították magukat Mózes tanítványainak, mert Jézust nem fogadták el. Minden ember, aki nem fogadja el Jézust, mint Urat, mint Megváltót, keresni fog magának egyéb lehetőséget, amit vagy akit imádhat. Fontos igeszakasz a mai, ugyanis elénk tárja az elmélkedés és a választás lehetőségét: Jézus tanítványa vagyok, vagy valaki, valami más tanítványa? Mindaz, aki Jézus tanítványa, az Ő cselekedeteit és igazságait fogja követendő példának tartani. Vizsgáljuk meg életünket: a cselekedeteink milyen igazságokat képviselnek? Életünk milyen példát követ? A krisztusi példa egyedi és megmásíthatatlan.
A tanítvány az a személy, aki tanul a mesterétől és hallgat rá. A tanítvány cselekedeteiről és beszédéről ismerhető fel a mestere kiléte. Aki Jézus tanítványa, annak jézusi beszéde, lelkülete, gondolkodása, értékei és cselekedetei vannak. Aki viszont másnak a tanítványa, annak jellemvonásai nem Jézust követik. Nem lehetünk egyszerre két úrnak a tanítványai.
Bátorítsanak újabb elköteleződésre a következő szavak: „De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” (Józs 24:15b).
Szűcs Dániel

Délutáni elmélkedés

A felfuvalkodott ítélete
Igehely: Ez 28:1-10; Kulcsige: Ez 28:2b „Felfuvalkodtál, és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén! Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan nagyra, akár egy isten.”
Miért ilyen szigorú Isten ítélete a felfuvalkodott ember felett? „Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak” (Ézs 42:8) – mondja a Mindenható. A teremtett világ Isten dicsőítésére lett teremtve, magunkat is beleértve. Isten minden tehetséggel és erőforrással megáld minket, de elvárja – és emberileg is úgy becsületes, ha elismerjük azt, aki minket alkotott. Elvárható a hívő embertől, hogy becsületesen teljesítsen, legyen jó szakember, a társadalomban legyen só és világosság. Viszont, ha mindez megvalósul, akkor Istennek adjon ezért dicsőséget, nem álszenteskedve, hanem mint aki egészséges önértékeléssel belátja, hogy Isten tervébe ő csak belesimul, és a legjobbat hozza ki belőle. Ha ezt nem látja be, Isten tud felkiáltójeleket adni az életben. Engedjük, hogy Isten tegyen helyre bennünket! Ne szálljunk el megvalósításainktól, sikereinktől, ne legyünk felfuvalkodottak. Alázattal álljunk Isten elé, és legyünk hálásak minden jóért, amit kegyelméből ad.
„Egymás iránt legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején” (1Pt 5:5–6).
Joó Zoltán