ÁHÍTAT – 2023. január 21., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Találkozás a templomban
Igehely: Jn 5:10-18; Kulcsige: Jn 5:14 „Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.”
Krisztussal való találkozásunk alkalmával részesülhetünk áldott élményben. Ő megszólíthat, meggyógyíthat, Szent Lelkével megérinthet bennünket. Hova vezet utunk az első találkozás után? A meggyógyult ember jó irányba vette útját, még akkor is, ha a zsidók megbotránkoztak az eseten. Vizsgáld meg utadat! Hálád és hited merre irányít? Isten háza felé, az istentisztelet helyére? Vagy mindegy? Közömbösen folytatjuk életünket, mert a gyarlóság, az óemberi természet továbbra is vétkezésre ad lehetőséget? Gyógyulásunk, megtérésünk és újjászületésünk szabadságra felhatalmaz, de nem a szabadosságra! Vigyázz: „Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává” (1Kor 6:12). Jézus szavai alapján sorsunk rosszabbra is fordulhat. A bűn megronthatja a helyreállított életet is. „Többé ne vétkezz!” – szól feléd is Krisztus szava. Egy házasságtörő nőnek, akit vádlói magára hagytak, ezt mondta: „Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz” (Jn 8:11)! Ismerd fel ma Jézus megbocsátó hatalmát és bűntől óvó tanácsát, hisz Ő maga lett számunkra a templom!
Bódis László

Délutáni elmélkedés

A nagy találkozás
Igehely: Jel 21:2-4 „És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.”
Minden ember arra vágyik, hogy egyszer eljön a boldog pillanat, amikor találkozhat a nagy „Ő”-vel. Majd létrejön egy meghitt kapcsolat és mindig boldogok lesznek. Sajnos sokak számára ez csak illúzió, beteljesületlen vágy marad. Az ember Isten nélkül sohasem fog révbe érni. A Jelenések könyvében leírt események, amire az Úr Jézus földi tanításaiban sokszor utalt, megmutatják a világtörténelem tragikus sorsát, az ítélet és véres harcok küzdelmeit. De a végidők eseményei után látjuk mai igeszakaszunkban, hogy eljön a boldogság ideje is, amely örökké fog tartani. Lesz egy igazi találkozás az egyetlen Úrral, és együttlakozás a teremtő és megváltó Istennel! Ő mindnyájunkat meghívott erre a nagy találkozásra. Átvetted már a meghívót? Feleltél-e hívására? Ha vágysz arra, hogy örökké Isten népével lakozzál gyász és fájdalom nélkül, akkor készülj erre! Ha eddig csalódás és kudarc ért, ma új esélyt kapsz! A könnyeket letörlő Isten vár rád! Menyegzői hangulat, ünnep lesz, amikor Krisztus visszajön megváltottaiért. Imádkozz szeretteidért is, hogy megtérjenek, és ott lehessenek velünk együtt a dicsőségben!
Bódis László