ÁHÍTAT – 2023. január 30., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Mennyből alászállt kenyér
Igehely: Jn 6:28-35; Kulcsige: Jn 6:33 „Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.”
Ha felismered a célt, az igazi értéket, akkor már komolyabban érdekel egy ügy, főleg, ha lelki. Igazán csak egy szükséges dolog van. Szeretnéd tudni ma is, hogy melyek az Istennek tetsző dolgok? Az Ószövetségben voltak olyan személyek, még uralkodók is, akik olyat tettek, ami tetszett az Úrnak. Urunk várja ma is az ilyen szolgálatokat, szolgálni vágyókat! A Fiú mindig azt kereste e földön is, ami kedves az Atyának. Ezért élt örök harmóniában vele. Bárcsak felismernénk már gyermekkorban ezt a nagyszerű engedelmes modellt! Sajnos, régi természetünkben épp az ellenkezője van. A gyermekben megjelenik az engedetlenség, a szófogadatlanság és a csínytevésekre való hajlam. Ugyanezt éli meg a felnőtt is Teremtője felé.
Honnan és kitől várod az eledelt, az áldást? Gyermekeinket kicsi kortól már úgy tanítjuk, hogy Istentől kérjék a mindennapi kenyeret. (Természetesen a szülők gondviselése mellett.) Megtanítjuk őket arra is, hogy lelki kenyeret is kérjenek a mennyei Atyától? Van, aki engedetlen gyermeke lesz Istennek vagy szüleinek, mint a tékozló fiú volt. Az atyai háznál bőséges élet van. Van kenyér. Urunk önmagát adja nekünk. „Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
Bódis László

Délutáni elmélkedés

Emberi akaratoskodás
Igehely: Jak 4:13-15 „Most tehát, akik azt mondjátok: „Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk”, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.”
Mindnyájan ismerjük a kifejezéseket: „ha törik, ha szakad” vagy „tűzön-vizen át is” – és még egy tucat kifejezés, amelyek inkább az akaratosságunkat tükrözik. A bölcs kitartás és küzdés mindig jó irányba mutat. Kell a bátor elhatározás, ha mögötte alapos megfontolás van. A hívő ember életében legfontosabb, hogy Isten akaratával egyező legyen a terve. Terveznünk kell! Éppen a szent dolgokban lennénk igénytelenebbek? Nem.
Vannak olyan példák is, amikor az Úr intése ellenére sem tették az emberek, amit a Mindenható tanácsolt. Káintól kezdve, folytatva Saul királlyal és az újszövetségi hitszegőkkel, sorakoznak az intő példák. Úgy gondolják, hogy hatalmunkban van a jövő? Amiben nem látunk tisztán, majd a jövendőmondók kiderítik? Sokan a horoszkópok és más okkult praktikákban keresik a jövő titkait.
Oda mered-e bízni életedet az olykor rejtőzködőnek tűnő Isten kezébe? Szeretnél hitben járva a jövőt Istenre hagyni? Ragadjuk meg a szánkba adott igét: „Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni” (15.v.). Uram, szeretnék tetszésedben járni, és akaratodat követni! Segíts megszabadulni akaratosságom fogságából, és szabad lenni, önzetlenül keresni mások javát!
Bódis László