ÁHÍTAT – 2023. július 14., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Egy 38 éve béna a Betesdánál
Igehely: Jn 5:1-15; Kulcsige: Jn 5:8 „Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!”
Jézus megünnepelte azokat az ünnepeket, melyek lényegében rá mutattak, Őt hirdették. Hogyan ünnepelt Jézus? Most úgy, hogy megjelent azok között, akik nem tudtak ünnepelni, akik megvetettek, tehetetlenek, betegek, vakok, sánták voltak. A Betesdánál, amelynek nyomorúságos képe, mintha a Sátán arénáját illusztrálná, megjelent a Szabadító, a Gyógyító.
Jézus egy 38 éve szenvedőtől kérdezte meg: „Akarsz-e meggyógyulni?” (5:6). Az így válaszolt az Emberfiának: „Uram, nincs emberem…” (5:7). Átlátod ezt a helyzetet? Hadd kérdezzelek: hányszor próbáltad meggyőzni az Emberfiát, akit Isten a te megsegítésedre küldött, hogy nincsen, aki rajtad segítsen?
Jézus máris megmutatta hatalmát, és imádkozom, hogy mutassa meg a te életed felett is: „Jézus azt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!” (5:8). Azonnal meggyógyult, és engedelmeskedett az Emberfia parancsának, aki tekintéllyel rendelkezik minden felett. Annyi év után véget ért a szenvedés, és felhangzott a figyelmeztetés: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled” (5:14)!
Miből szabadított ki az Úr, és mitől szeretne távol tartani téged?
Deák Zsolt

Délutáni elmélkedés

Az igazság oszlopa és erős alapja
Igehely: 1Tim 3:13-16; Kulcsige: 1Tim 3:15 „Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell szolgálnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja.”
Van-e valaki, aki szeret téged, szívesen időzik veled, és a gyülekezet biblikus bemutatása az egyik legnagyobb öröme? Mekkora áldás, ha vannak ilyen emberek az életedben! Adj hálát és értékeld őket! Ilyen volt Pál apostol Timóteus számára, és az alábbi három képet használta a helyi gyülekezet bemutatására:
Isten háza. A helyi gyülekezet olyan, mint egy család. Amikor valaki megtér, a Szentlélek által újjászületik, Isten családjának, „házának” tagjává válik. Ezért nevezzük egymást testvéreknek, ezért kötelezzük el magunkat egymás mellett, ezért viszonyulunk egymáshoz, mint családtagokhoz az Úrban.
Isten egyháza. A második kép úgy mutatja be Isten népét, mint egy gyülekezetet, egyházat. Az elhívottak alkotják ezt a közösséget, és folytonos kapcsolatban vannak egymással, illetve az élő Istennel.
Igazság oszlopa és erős alapja. Azt mondják, hogy Efézus városában (ahol Timóteus tartózkodott a levél átvételekor) Diána templomának 127 oszlopa volt. A helyi gyülekezet erős alapja Krisztus, oszlopa pedig az igazság, vagyis Isten igéje, mely mindörökké megmarad.
Milyen csodálatos a gyülekezetről beszélni, de mekkora áldás a gyülekezethez tartozni!
Deák Zsolt