ÁHÍTAT – 2023. július 3., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Izsák imája Rebekáért
Igehely: 1Móz 25:19-26; Kulcsige: 1Móz 25:21 „És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége.”
Húsz évet várt Izsák és Rebeka, míg nagy vágyuk beteljesedett: gyermeket, utódot kaptak, mégpedig egyszerre kettőt. Izsák már nem bírta tétlenül várni a csodát, elmondta ezt a bánatát, vágyát az Úrnak. Sőt, könyörgött feleségéért. Az Úr meghallgatta kérését, megadta nekik, hogy gyermekük lehessen.
A családban történő események, vagy a várt, de meg nem történő események nem magánügyek. A közösen hordott teher, a megosztott teher fél teher. „Egymás terhét hordozzátok!” (Gal 6:2)
A legfontosabb a család alkotójával, Istennel megbeszélni a dolgokat. Miért történik valami? Meddig kell várni? Mit tegyek másként? Egymás közt is kell beszélni a problémáinkról, ha lehet, közösen hozva azokat az Úr elé.
Ismerem családom tagjainak személyes problémáit? Segítek azok megoldásában imával, jó példával, tanáccsal, javukért munkálkodva?
Dr. Kisded Ernő

Délutáni elmélkedés

A világteremtő Lélek
Igehely: 1Móz 1:1-5; Kulcsige: 1Móz 1:1-2 „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.”
Kietlenség, pusztaság, sötétség jellemezte a Földet, de Isten Lelke ott lebegett efölött az élettelen közeg fölött. Ez a Lélek ott volt ezután is a teremtés napjai alatt, és azóta is fenntartja a mindenséget. Ebben egy piciny pont az életem. Bármekkora is lenne a zűrzavar, kietlenség az életben, Isten Lelke mindig ott lebeg felettem, körülöttem. Soha nincs olyan távol, hogy ne hallaná meg a kiáltásomat. Nem ítélettel, hanem kegyelemmel, gondviseléssel, építő szándékkal vesz körül. Szép napokon is közel van, vigyázva, hogy jó dolgomban el ne essek, meg ne feledkezzem róla. A fájdalmas napokon (amikor azt kérdezzük, hogy hol van Isten?) is ott lebeg felettünk. Aki meg tudta teremteni világunkat a legapróbb részletig, bennünket is meg tud tartani. Bízzuk rá életünket ma este is!
Dr. Kisded Ernő