ÁHÍTAT – 2023. június 19., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Álljatok meg a hitben!
Igehely: 1Kor 16:10-20; Kulcsige: 1Kor 16:13 „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!”
Pál, miközben atyai módon gondoskodik munkatársairól, a hitben való megállásra biztatja a korinthusiakat. Ez a biztatás nekünk is szól. Ma is számtalan erő fog össze, hogy hitünkben elgyengítsen, kétséget támasszon a szívünkben. Istentagadás, egy gúnyos mosoly, az odaszánt hívő életet kifigurázó bejegyzések a közösségi médiában, vagy éppen egy sikertelen élethelyzet súgja: „Add fel, könnyebben boldogulsz, ha igazodsz a világi elvárásokhoz!” Aztán, ha megingunk, azonnal ott a vád: „Nahát, milyen hívő vagy! Mit érsz a sok imaházba járással?”
Ezért fontos ma reggel is a szívünkbe vésni: „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!”
Az igazi férfiak küzdenek, felveszik a kesztyűt. Isten a lelki munkában, országa építésében elsősorban erős férfiakat, de erős nőket is akar látni. Látunk időnként nőket, akik férfiakat meghazudtoló erővel és kitartással küzdenek a hitéletben. És látunk gyenge, meghátráló, bukdácsoló férfiakat is, akik szégyent hoznak az Úr nevére. Ne kövessük az ilyen férfiak életgyakorlatát! Legyünk igazi férfiak, legyünk erősek!
Dobos Péter

Délutáni elmélkedés

Nem beszédben áll az Isten országa
Igehely: 1Kor 4:14-21; Kulcsige: 1Kor 4:20 „Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.”
Az igehirdetés beszéd. A bizonyságtétel beszéd. Az imádság is beszéd. Az éneklés dallamos beszéd. Pál írja, hogy a hit hallásból van, márpedig a hallás is a beszédre koncentrál.
Itt pedig azt mondja, nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Hogy is van ez akkor?
Egy értelmes, beszédben képzett ember, ha van megfelelő Bibliaismerete, bármelyik igéről tud 30-40 percig beszélni anélkül, hogy komoly üzenetet közvetítene. Ám ha nincs meg a beszédében az Isten ereje, hiábavaló szónoklat lesz belőle. Az Istenről, Jézus Krisztusról, a megváltásról szóló beszédünk erejét a Szentlélek adja. Nem a betanult szónoki szófordulatok, nem a hangerő, nem a gesztikulálás. Az igehirdetés nyomán isteni erők működnek, lelki szabadulás, bűnbánat, öröm áradása, gyógyulás.
Péter és János apostolok is arról beszélnek, hogy amit átéltek, amit láttak, amit érintettek, arról szólnak. Nekünk sem elég betanulni egy igehirdetést, leutánozni mások bizonyságtételét. Igehirdetésünket, bizonyságtételünket, megszólalásainkat át kell, hogy hassa, amit átéltünk: megtérésünk, az Istennel járás csodája és a Lélek ereje.
Dóczé Bálint