ÁHÍTAT – 2023. május 22., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Elizeus holtteste és egy temetés
Igehely: 2Kir 13:20-21; Kulcsige: 2Kir 13:20-21b „Azután meghalt Elizeus, és eltemették. A következő esztendőben móábi rablócsapatok törtek be az országba. Az az ember pedig hozzáérve Elizeus teteméhez, életre kelt, és talpra állt.”
Ebben a szakaszban olvasunk Elizeus szolgálatáról az északi királyságban, Jóás király idejében. Elizeus szolgálata ötvenhat évig tartott. Rövid beszámoló van itt a prófétáról. Meghalt és eltemették. Sok ellensége volt Izráelnek az Istentől való eltávolodás miatt: hol az arámok, hol a móábiták támadták őket. A következő évben, ahogy eltemették Elizeust, móábi rablócsapatok törtek be az országba. Épp egy temetés folyt, egy embert temettek. Amikor meglátták a portyázó csapatot, menekültek az ellenség elől, és a halottat bedobták Elizeus sírjába. A holt ember hozzáért Elizeus teteméhez, és életre kelt.
Isten hatalmasan használta Elizeust. Életében sok csodát tett, és átadta az Úr üzenetét a királyoknak is. Halála után is akar Isten szólni Izráelhez, az Ő népéhez Elizeus által. Most egy halott feltámadása által szólt a halott nemzethez. Üzenete van ennek a történetnek: az Elizeus tetemével való érintkezés az isteni erőt továbbította. Az Istennel való kapcsolat ereje az élet, és a talpraállás!
Van-e küldetéstudatod? Tud-e Isten használni az Ő tervében?
Nagy Miklós

Délutáni elmélkedés

Gedeon
Igehely: Bír 6:34 „Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abíezer nemzetségét.”
Az Úr Lelke szállt Gedeonra. Csodálatos felhatalmazás és erő a feladat elvégzéséhez. Mennybemenetelkor az Úr Jézus azt mondta tanítványainak, hogy maradjanak Jeruzsálemben, míg vesznek erőt, mert kitöltetik rájuk a Szentlélek.
Gedeon megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abíezer nemzetségét. Isten Lelke adott neki tekintélyt, hogy harcosokat gyűjtsön össze. Pál apostol így írja a korinthusiaknak: „Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?” (1Kor 14:8). Nagyon biztos Gedeon kürtzengése, pedig nem királyfi, nem is választották meg nyilvánosan hadvezérül. Ő a legkisebb atyja házában, Isten Lelke mégis naggyá és tekintélyessé tette őt harminckétezer harcos előtt. Majd háromszáz harcossal arat győzelmet az Úr vezetése által.
Ma is szükség van az Úr Lelkével felruházott kürtösökre, akik mozgósítanak Isten népe között: „Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a népet!” (Jóel 2:15). „Őrálló, csak fújd a kürtöt, Bátran szólj, ne vesztegelj!” (HH 643.)
Nagy Miklós