ÁHÍTAT – 2023. május 3., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Megszabadulás a Sátántól
Igehely: Lk 13:10-17; Kulcsige: Lk 13:16 „Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?”
Napjainkban egyre nyitottabbak az emberek a szellemvilág irányába. Sokféle sátáni praktika létezik, amelyek által szabadulást, lelki megnyugvást remélnek az emberek, de ezekhez folyamodva egyre megkötözöttebbek lesznek. Ebben az igében azt találjuk, hogy egy asszonyt 18 éve a betegség lelke kötözte meg, annyira gyötörte, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Sokszor előfordul ma is, hogy csak utolsó lehetőségként kiáltanak Istenhez segítségért. Ebben az esetben Jézus meglátta, és megszánva őt, meggyógyította.
Isten látja szükségünket, és szabadulást akar adni mindenkinek. A Jézussal való személyes találkozás, a hatalmába vetett hit a Sátántól való szabadulást eredményezi. Jézus győzött, nincs ereje a Sátánnak Krisztus felett: „Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk” (Kol 2:15).
Teljes a győzelem Krisztussal. Egyedül Ő tud teljes szabadulást adni minden megszállottnak. Szabad szeretnél lenni? Kérd az Úr Jézust, hogy könyörüljön rajtad, tegyen téged teljesen szabaddá a Sátán minden kötelékétől.
Mit teszel annak érdekében, hogy ne kerülj ismét a Sátán hálójába?
Fülöp Szilárd

Délutáni elmélkedés

Könyörgés a hívők megszenteléséért
Igehely: Jn 17:6-19; Kulcsige: Jn 17:17 „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.”
A Teremtő Isten nem volt közömbös teremtményei iránt, még akkor sem, amikor engedetlenekké váltak. Krisztusban, Fiában megváltást szerzett, Jézus Krisztus pedig kijelentette az Atya nevét mindazoknak, akik az övéi. Jézus Krisztus a legnehezebb pillanataiban is azokért jár közben, akik már hitre jutottak, és mint a hívők ügyvédje, védelmébe veszi őket, könyörög az Atyához. Jézus világosan látta, hogy követői milyen erőkkel állnak szemben, és mégsem azt kéri, hogy vegyen ki minket az Atya a világból, hanem azt, hogy őrizzen meg a gonosztól. Egy csodálatos céllal tette ezt: szerette volna, ha bizonyos lelki értékek megvalósulnak bennünk ,,hogy az én örömöm teljes legyen bennük” (Jn 17:13). Könyörög a mi megszentelődésünkért, aminek megvalósulása érdekében Jézus Krisztus odaszentelte magát.
Testvéreim, amikor azt látjuk, hogy a Sátán elejteni készül bárkit is Isten választott népéből, mi is könyörögjünk egymás megszentelődéséért, hogy Isten Igéjének igazsága, annak megtartása által a Krisztusban elhívottak tisztán megállhassanak, jó bizonyságul a következő nemzedék számára.
Filep Szilárd