ÁHÍTAT – 2023. március 21., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Akkor majd nyíltan szól
Igehely: Jn 16:25-33; Kulcsige: Jn 16:25 „Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról.”
A tanítványok nemcsak a szomorúság nehézségével néztek szembe, hanem azzal is, hogy sok minden rejtve volt még előttük Isten igazságaiból. Különleges három év állt mögöttük, mivel lépten-nyomon hallhatták a Mester tanítását, és láthatták a csodáit. Ennek ellenére mégis úgy tűnik, nem értették azt, hogy mi miért történik Krisztussal vagy éppen velük. Krisztus viszont ígéretet adott arra, hogy nemsokára eljön az idő, amikor nemcsak hallják az isteni igazságokat, hanem meg is értik azokat. Eszükbe jut az, amit hallottak Megváltójuktól, és hirtelen minden értelmet nyer számukra. Nyilván utalt az Úr Jézus a Szentlélek munkájára, aki majd utána eljön, lakozást vesz a gyermekeiben, és segít a kijelentések helyes megértésében.
Isten igéje nem csak arra adatott, hogy elolvassuk, és aztán továbbmenjünk anélkül, hogy az gyökeret verne a szívünkben. Ehhez a Szentlélek segítségére van szükségünk, aki által nemcsak értelmünkig jut el Krisztus beszéde, de segít azt a szívünkbe is vésnünk.
Hála legyen Krisztusnak azért, mert elküldte Szentlelkét számunkra is!
János Csaba

Délutáni elmélkedés

Józsué szolgálatba állítása
Igehely: Józs 1:1-9; Kulcsige: Józs 1:9 „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.”
Előfordulhat, hogy Isten egy újabb feladattal kíván megbízni. Mindig megtiszteltetés az, ha Isten megengedi, hogy munkatársa legyél a gyülekezet építésében vagy az evangélium terjesztésében. Nagy kihívás volt Józsué számára, hogy Mózes után az Úr népe vezetőjévé váljon. A saját ereje, bátorsága, hite nem volt elégséges arra, hogy ebből merítsen erőt a szolgálatra. Isten először is ígéretet adott neki, amelybe Józsué belekapaszkodhatott: „Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek” (3.v.). Az áldás Isten részéről már garantált. Ezután jött a bátorítás is: „Légy erős és bátor” (6.v.). Isten szavában nemcsak bátorítás található, de olyan erő is, amely által legyőzhető a félelem. Ugyanakkor az Úr biztos eszközt vagy módszert adott a szolgájának, amely mindig működik: „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz” (8.v.).
Bízz Isten ígéreteiben, engedj bátorító szavának, ragaszkodj drága Igéjéhez, amely áldássá teheti a szolgálatodat és életedet!
János Csaba