ÁHÍTAT – 2023. március 4., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Elfogatóparancs
Igehely: Jn 11:53-57; Kulcsige: Jn 11:57 „A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.”
Mai igénk is rávilágít arra az igazságra, hogy Isten Fia a földi munkássága idején mindig a mennyei Atyával való teljes összhangban cselekedett. Kész volt küldetését vállalni, és az életét feláldozni bűneinkért, de könnyelműen nem akarta azt odadobni ellenségei kedvéért. Mindent megtett azért, hogy idő előtt ne kerüljön ellenfelei kezébe, ezért vonult vissza a puszta közelébe, az Efraim nevű városba.
A zsidó vezetők elfogatóparancsa is világossá teszi számunkra, hogy Megváltónk ellenfeleinek a maguk nagyon emberi, ellenséges indulatok alapján meghozott határozata nem tudta siettetni, de nem is késleltethette Isten elhatározását. Azt is látjuk, hogy amíg a vezetők határozatának a motivációja a harag és gyűlölet volt, addig Isten elhatározásának mozgatórugója az elveszett ember iránti szeretet. Az emberek azért akarták letartóztatni Jézust, hogy megöljék, Isten azonban váltságul adta Fiát, hogy bűnbocsánatot, új életet és örök életet nyerjünk.
Milyen élethelyzetekben tapasztaltad meg, hogy nem az emberek akarata, hanem Isten terve valósult meg? Mit tehetsz a gyülekezetben annak érdekében, hogy Isten akarata valósuljon meg, és ne emberek elképzelései?
Horváth Ferenc

Délutáni elmélkedés

Alázatra intő üzenet
Igehely: Dán 4:21-24; Kulcsige: Dán 4:24 „Azért, ó, király, fogadd meg a tanácsomat: Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel! Így majd boldogan élhetsz sokáig.”
„Hiszen szól az Isten (…) álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember, vagy a fekvőhelyén szendereg, akkor ad kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet tesz. Így téríti el az embert a rossz cselekedettől, és így óvja meg az embert a kevélységtől” (Jób 33:14–17). Nebukadneccar királyhoz is szólt Isten álom által, ahogyan még sokakhoz a bibliai korban, például az ótestamentumi Józsefhez és az újtestamentumi Józsefhez is.
Szól-e még Isten álmokon keresztül? Az egyszerű válasz a kérdésre az, hogy igen, Isten szólhat álom által ma is. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a bibliai kinyilatkoztatás már lezárult, és Isten már mindent kijelentett számunkra az üdvösséggel kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy Isten manapság már nem szólhat álom által, hanem hogy minden, amit mond, az teljes összhangban van azzal, amit az Igében már kinyilatkoztatott számunkra. Ezért nem helyezhetjük az álmokat, látomásokat a Szentírás tekintélye fölé.
Mindenképpen fontos kell legyen számunkra, hogy amikor Isten alázatra, megtérésre int bennünket, komolyan vegyük az üzenetet. Ahogyan Nebukadneccar királynak is komolyan kellett volna vennie annak idején.
Horváth Ferenc