ÁHÍTAT – 2023. március 7., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Megmenteni jöttem a világot
Igehely: Jn 12:44-50; Kulcsige: Jn 12:47 „Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.”
Jézus felemelte a hangját, tehát kiáltott, ami jelzi, hogy fontos dolgot akar közölni hallgatóival. Minden jelenlevő hallhatta kijelentését: hogy aki benne hisz, az hisz Istenben is, mert Ő az Isten küldöttje. A Megváltó ismertette jövetele célját is. Ő a világ világossága. Az Istentől távol valókat, a sötétségben levőket, a bűnben élőket hívja az igazi világosságra. Nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse azt. Miután valamennyien hallották az Úr beszédét, azon múlik üdvük vagy kárhoztatásuk, hogy miként fogadják Jézus szavait. Hiszen Ő, a Megváltó, Isten parancsolatát közölte velük. Azokat, akik hallották a hirdetett igét, de nem hittek Jézus Krisztusban, az ige fogja elítélni az utolsó napon, mert az Isten megtérésre felszólító parancsát utasították el. Ezt is mondta az Úr az Atya parancsolatjáról: „Én pedig tudom, hogy az ő parancsolatja örök élet.” Igen, a megtartott ige tart meg ma is. Megváltó Urunk mondta: „Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek” (Jn12:36/a).
Mit mondunk magunk felől, mit mondanak mások felőlünk, mit mond rólunk az Úr? Valóban az igazi világosság fiai vagyunk?
Gergely Pál

Délutáni elmélkedés

A vezetői látás szükségessége
Igehely: Péld 11:14 „Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.”
„Vezetés nélkül elbukik a nép.” A történelemben ez sokszor beigazolódott. Sajnos, Isten választott népe történelmében is. Ezt olvashatjuk: „Abban az időben nem volt király Izráelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott” (Bír 21:25). Ebben a helyzetben gyakran ellenségeik áldozatául estek. Megváltónk földi szolgálata idején, amikor bejárta a városokat és falvakat, megszánta a sokaságot, „mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül” (Mt 9:36/b). A nép, a közösség számára fontos az, hogy legyen vezetője, a vezető számára viszont fontos az, hogy rendelkezzen jó látással. Ha vak vezeti a világtalant, mindketten veszélyben vannak. A jó vezető számára szükséges az is, hogy felülről való bölcsessége legyen. Ennek kezdete, de folytatása is az Úrnak félelme.
„de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.” A sok tanácsadó adhat sok jó tanácsot, a kérdés az: lesz-e, aki elfogadja a jó tanácsokat, hogy azok valóban segíthessenek? A mennyei Atya látta az egyén és a nép igazi nagy szükségét, ezért Fia által elküldte a Szentlelket: a Tanácsadót, Pártfogót, jó Vezérlőt. Ismerjük-e Őt? Engedelmeskedünk-e tanácsának, akaratának, vezetésének?
Gergely Pál