ÁHÍTAT – 2023. november 13., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Együtt nő a búza és a konkoly
Igehely: Mt 13:24-30, 36-43; Kulcsige: Mt 13:30 „Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe!”
A tegnap megkezdett fejezet újabb példázattal folytatódik. Az Ige egyik tanítása, hogy Isten országa megjelent a világtörténelemben, Jézus Krisztus személye által. Már eljött, de még nem teljesedett ki. A kiteljesedés a jók és gonoszok, vagy a búza és a konkoly szétválasztása. Ez a példázat egy nagy igazságot emel ki. Ezen a világon mindig kettős magvetés történik, és a jó és a rossz együtt növekszik.
Az Ige arra figyelmeztet, hogy a konkolyt ne tépjük ki a búza közül. Nem a mi dolgunk az ítéletes döntés. Vannak olyan időszakok, amikor a búza és a konkoly hasonlít egymásra. Ez azt bizonyítja, hogy napjainkban nagyon nehéz megkülönböztetni a valódi hívőket a képmutatóktól.
Sokan azt gondolják, hogy a hívő életet lehet így is, úgy is élni. Isten ezt nem tudja elfogadni. Előtte nincsen csak menny vagy pokol, elveszett vagy megmentett.
A kiválasztás egyetlen kritériuma, hogy milyen a kapcsolatod Jézus Krisztussal? Ő már a tied? Ha igen, adj hálát ezért. Ha még nem a tied, jöjj Hozzá, Ő kész elfogadni téged is.
Szűcs Attila

Délutáni elmélkedés

Őrizkedjetek tőlük, felismerhetők!
Igehely: Mt 7:15-20; Kulcsige: Mt 7:15-16 „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét?”
Az Úr Jézus Krisztus figyelmeztetett arra, hogy óvakodjunk a hamis prófétáktól. Ezek olyan emberek, akik magukat prófétának vallják, de valójában nem azok. Rászedik az embereket, mivel hazug lélek szól általuk. Félrevezetik a népet, hazugságot prófétálnak az Úr nevében (Jer 29:23). A tegnapi Ige is arra tanított, hogy meg kell vizsgálni a lelkeket és a próféciák forrását, valamint a próféták életvitelét. Vegyük ezt komolyan, mert sok a ragadozó farkas, báránybőrbe öltözve.
A hamis prófétákat életükről lehet megismerni. A szavak gyakran hazudnak, viszont a tettek nem hazudnak, azok az ember igazi arca. A hívő embert és a tévtanítókat is a cselekedetekről, a gyümölcseikről lehet felismerni. Ahol jó a talaj, jó a gyökér és jó a fa, az biztos, hogy nem terem rossz gyümölcsöt. Ahol rossz a talaj, rossz a gyökér és rossz a fa, az nem fog jó gyümölcsöt teremni.
A te életedben, testvér, látható a jó gyümölcs? Adja az Úr, hogy életedben ott legyen a jó, egészséges és gazdag gyümölcstermés.
Szűcs Attila