ÁHÍTAT – 2023. november 16., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A szolgáját elszámoltató király
Igehely: Mt 18:23-35; Kulcsige: Mt 18:23 „Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet?”
Ma a gonosz szolga példázata áll előttünk. Péter megkérdezi: hányszor kell megbocsátani, talán még hétszer is? Jézus erre azt válaszolja, hogy még hetvenszer hétszer is. Péter határokat állít fel. Amikor az ember határvonalat húz, a szeretet mindig háttérbe szorul. Az evangéliumra az jellemző, hogy nincs határa, mint ahogy az irgalomnak és könyörületnek sem. Az Úr Jézus nem húzott határvonalat.
A példázatnak két része van: amikor a szolga a király előtt áll, és amikor a szolga a másik szolgával beszél. Amikor a szolga a király előtt áll, az nagyon felemelő, viszont amikor a szolgatársával beszél, az nagyon szomorú. E példázatnak két fontos üzenete van: az Isten gyermeke saját hibáit ismerje el és legyen kész a bűnbánatra, mert ha valaki nevén nevezi bűnét, akkor attól megszabadul. Sok nyomorúság származik abból, ha ez hiányzik az ember életéből.
A másik üzenete e példázatnak, hogy tanuljuk meg elengedni az adósságot, nem kell azt mindig feljegyezni. Isten is, ha megvalljuk bűneinket, kész megbocsátani. Legyen ez így életünkben is.
Szűcs Attila

Délutáni elmélkedés

Féltek Krisztust megvallani
Igehely: Jn 12:37-43; Kulcsige: Jn 12:42-43 „Jóllehet a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét.”
A hitetlenség súlyos bűn Isten előtt. Nem mindenki engedelmeskedett Neki akkor sem, bár látták a jeleket, mégsem hittek Benne. Az Úr Jézus munkáját legtöbben nem fogadták el. Sajnos a jelenség napjainkban sem változott. Ma is sokan hallják az evangéliumot, de nem akarnak hinni. Mi ennek az oka? János felsorol néhány akadályt:
A hitetlenség egyik oka a félelem. A farizeusok miatt a főemberek nem vallották meg, hogy hisznek Jézusban, hogy Ő a Messiás. Féltek, hogy kizárják őket is a gyülekezetből, mint ahogy kizárták a vakon születettet, aki megvallotta, hogy Jézus gyógyította meg. Sokan félnek az emberek véleményétől. Mit mond a szomszéd? Nem vállalják fel Jézust a munkahelyükön sem, inkább hallgatnak.
Egy másik oka a hitetlenségnek, azt olvassuk, hogy többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. A Máté 10-ben olvassuk, hogy aki vallást tesz az Úr Jézusról az emberek előtt, arról Ő is vallást tesz a mennyei Atya előtt. Micsoda ígéret! Vegyük hát komolyan és ne féljünk megvallani Krisztust! Megéri.
Szűcs Attila