ÁHÍTAT – 2023. november 22., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az Atya adni akar
Igehely: Lk 11:5-13; Kulcsige: Lk 11:13 „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”
Mi is tudunk, sőt akarunk is jó ajándékokat adni gyermekeinknek. Még kérés nélkül is, hiszen ismerjük őket, kitaláljuk gondolataikat is. A Jó Atya máris elárasztott bennünket minden jóval. Elsorolni sem tudnánk, mennyi mindent kaptunk Tőle – kérés nélkül is. Ajándékai sokaságával élünk ebben a csodálatosra teremtett világban. Létezni sem tudnánk ezek nélkül (levegő, víz, gyümölcs, világosság stb).
Atyánk jól ismer bennünket, a Mester szerint hajunk szálai is számon vannak tartva előtte (Mt 10:30).
Igénkben ennél is messzebbre megy az Úr Jézus, amikor azt hangsúlyozza, hogy lehet kérni, keresni, zörgetni az Atyánál. Nem veszi azt rossz néven, sőt, szívesen ad. Még a tolakodó barát módszerét is elfogadhatónak találja.
Ajándékozó Atyánk elsősorban önmagát adja nekünk. A Szentlélek helyet foglal az Úr Jézusban hívő életében, akkor is, ha nem jutna eszébe, hogy kérje; hát még akkor, ha kéri! A Vele való közösség a legfontosabb, minden más csak ráadás. Mit kérsz ma reggel az ajándékozni kész mennyei Atyától?
Herjeczki Géza

Délutáni elmélkedés

Féltőn szerető Isten
Igehely: 5Móz 6:1-5, 12-14; Kulcsige: 5Móz 6:14-15a „Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül! Mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten.”
Mózes ötödik könyvében újra olvashatjuk a törvény lényegét. Többnyire prédikációs formában tanítja népét Mózes, mielőtt átmennének az Ígéret Földjére – ahova ő is nagyon szeretett volna eljutni, de nem mehetett.
A féltőn szerető Isten népétől is szeretetet, ragaszkodást vár. Féld Istenedet, tartsd meg rendelkezéseit! Isten áldásainak a feltétele az engedelmesség. Nem egyszer, vagy egyszer-máskor, hanem mindig engedelmeskedni kell: „életed minden napján.” Nem csak nekik szól az isteni parancs, hanem gyermekeiknek és unokáiknak is. A negyedik-ötödik verset minden izraelita kívülről ismerte és ismeri ma is. A „Nagy Séma” az Úr Jézus szerint is a legnagyobb parancsolat. Egy párja is van az Isten iránti teljes szeretetnek: a felebarát iránti szeretet (Mk 12:31). Hozzátenni Isten igéjéhez senkinek nincs joga – de nem is kellett, mert a felebaráti szeretet is ott van a törvények között, csak ritkán lapozunk rá (3Móz 19:18).
Urunk, bennünket is féltőn szerető Isten, köszönjük, hogy Fiad, Jézus Krisztus betöltötte a törvényt, s nekünk már „csak” Őt kell szeretnünk igazán.
Herjeczki Géza