ÁHÍTAT – 2023. október 18., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten Igéje tanít, hogy szolgáljunk egymás felé
Igehely: 2Tim 3:14-17; Kulcsige: 2Tim 3:17 „Hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.”
Istennek csakis jó és tökéletes szándékai vannak felénk. Ezért, ha nehéznek tűnő kihívások is vesznek körül, olvasva a Bibliát, éljük is meg. Ezt várja el Isten tőlünk. A mi dolgunk tenni a jót és szolgálni Neki és másoknak. De mit is jelent szolgálni mások felé? Ha másoknak szolgálunk, akkor ez nem jelentheti azt, hogy felcseréltük Istent és mást tettünk a középpontba. Ha megnézzük az Úr Jézus földön töltött szolgálatát, akkor azt látjuk, hogy állandóan az embereket szolgálta. Mindig kész volt beteget gyógyítani. Másik alkalomkor megvendégelt 5000 embert. Megint más alkalomkor kiemelte a süllyedező Pétert a vízből, hogy el ne merüljön. De vajon miért? Nem lett volna könnyebb csak hátradőlni és várni, hogy más tegye meg? Vagy akár tovább is mehetett volna, otthagyva Pétert a vízben. Megtanulhatjuk tőle, hogy Ő Isten akaratát teljesítette, amikor megtette ezeket. Sőt azt is megemlíti, hogy az én Atyám munkálkodik, én is munkálkodom (Jn 5:17). Vegyünk példát Tőle, és mi is válasszuk a nehezebbik utat, és szolgáljunk mások felé!
Módi Tamás

Délutáni elmélkedés

Felfogását ne tartsd mértékadónak
Igehely: Róm 12:1-2 „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
Ezeket az igéket olvasva az Úr Jézus jut eszembe, amikor bemutatta, hogyan kell teljesen odaadnunk Istennek még testünket is. Amikor kijelentette: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet (Lk 23:46). Még ez a kijelentés előtt a drága Úr Jézus teste okos istentisztelet és szent áldozat volt, ami tetszett az Istennek. Alázatos volt és vállalta, hogy odaszánja testét, lelkét áldozatként énértem és teérted. Ez az áldozat még mostanra is kihat. Isten ma is ez áldozaton keresztül néz bennünket. Ez a kegyelem számunkra. Mi gátol meg téged, hogy odaszánd testedet Istennek? Ha a világ szemszögéből nézünk magunkba, akkor testünket inkább kényeztetni kéne, és a saját akaratunk emelése lenne a cél. De ezt csak a világ ösztönzi és olyan dolgokba akar belevinni, amiben a mi vágyunk és akaratunk teljesül. E felhívás az odaszánásra nagyon komoly és nehéz. Harcolni kell énünkkel, vágyainkkal és kívánságainkkal. Isten komolyan gondolja és azt mondja, hogy szent áldozat kell legyen testünk.
Módi Tamás