ÁHÍTAT – 2023. szeptember 11., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az emberek a fenevad képmását imádják
Igehely: Jel 13:11-18; Kulcsige: Jel 13:16 „És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg.”
Az utolsó időben – Isten végső uralma előtt – kiteljesedik az Antikrisztus birodalma, amelynek egyik sarokköve a mesteri fokon művelt megtévesztés lesz. A világtörténelem folyamán sok megtévesztő eszköze volt már a gonosznak. Az összes közül a legnagyobb az utolsó hamis próféta, az Antikrisztus jobbkeze lesz, aki megjelenésében ugyan Isten Bárányához lesz hasonló, szavai viszont elárulják őt, mert a sötétség üzenetét továbbítják. Jelekkel és megtévesztéssel veszi rá az embereket, hogy világmegmentőként imádják az Antikrisztust. Mindezek fogódzóul írattak meg Isten gyermekeinek, hogy ezek az idők ne érjenek bennünket váratlanul, és ne váljunk a világméretű megtévesztés áldozataivá. Akik felismerik az igazi Megmentőt, készek lesznek akár életük árán is hűségesnek maradni hozzá.
Napi elmélkedés: Hogyan készülhetek fel az Isten gyermekeit váró nyomorúságra? Van-e olyan területe az életemnek, ahol bedőltem a Sátán megtévesztéseinek? Vannak-e olyan dolgok az életemben, amiket hajlamos vagyok isteníteni?
Szűcs Attila Levente

Délutáni elmélkedés

A felmentett bűnös
Igehely: Zsolt 32:1-7; Kulcsige: Zsolt 32:2 „Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.”
Dávid életében nyomon követhetjük a bűn fizikai és lelki következményeit. A 32. zsoltárban költői módon írja le a bűnei terhének fájdalmát, amitől nem tud szabadulni, amíg Istenhez nem kiált bűnbocsánatért.
A hallgatás és az idő nem megoldás a bűnre. A bűn, ha megtűrjük az életünkben, ahogy telik az idő, egyre jobban elszigetel minket a gyülekezettől, szeretteinktől, barátainktól. Ne halogassuk az őszinte bűnbánatot! Isten kimondhatatlan kegyelme az, hogy van bűnbocsánat, letehetjük a bűn súlyos terhét, és felszabadulhatunk egy új, boldog életre. Amikor Isten felment a bűn terhe alól, körülvesz a szabadulás örömével. Mennyire látszik az életünkön ez az öröm? Vagy inkább keserűség, közömbösség látszik rajtunk? A szabadulás örömét nem lehet megjátszani, meglátszik a szolgálatunkon, beszédünkön, cselekedeteinken.
Ha felmentett Isten a bűn terhe alól, akkor: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek” (Fil 4:4)!
Király Jonathán