ÁHÍTAT – 2023. szeptember 15., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A nagy nyomorúság vége
Igehely: Jel 19:7-9; Kulcsige: Jel 19:7 „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya.”
A Jelenések könyve nem csupán egy szimbólumokba csomagolt rejtett üzenet a végidőkről, ami majd az akkor élő tanítványok előtt nyer értelmet, hanem aktuális bátorítást, örömöt hordozott elsődleges hallgatói, a hét ázsiai gyülekezet, majd minden kor keresztyénei számára is (Jel 1:3). Domitianus császár idején erőteljes keresztyénüldözés vette kezdetét, az egyház pedig erőt meríthetett abból a tudatból, hogy egyszer véget ér a nyomorúság, Krisztus végül legyőzi minden ellenségét, és magához veszi menyasszonyát.
Jézus és az egyház kapcsolatát a zsidó házasságkötés példázza. A megtérés során eljegyzett magának (2Kor 11:2), a Lelkét, mint egy pecsétgyűrűt, adta zálogul nekünk (2Kor 1:22). Amikor elérkezik az esküvő ideje, értünk jön, és magával visz az új otthonba, amit nekünk készített. A házastársak boldog találkozását követi az ujjongó ünnep, a Bárány menyegzője.
Az élet tartogathat még számodra nyomorúságot, de bátorítson a bizonyosság, hogy a teljes kép több annál, ami szemmel látható a születés és halál között. Egyszer véget ér minden szenvedés, és örök örömben leszel a mennyei Vőlegénnyel. Mi több, már most boldog vagy, ha kaptál meghívót a Bárány menyegzői vacsorájára!
Szilágyi Szabolcs Dániel

Délutáni elmélkedés

Istennél van a bűnbocsánat
Igehely: Zsolt 130:1-8; Kulcsige: Zsolt 130:4 „De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.”
Ha mélységben vagyunk, ha körülvesznek az élet sötét felhői, és nem látjuk a kiutat, nagyon fontos kellőképpen felmérni a helyzetet, és helyesen beazonosítani, hogy mi okozza ezt a nemkívánatos állapotot életünkben. Ha rosszul azonosítjuk be a helyzet okozóját, nem tudunk tenni annak érdekében, hogy bármi is változzon.
Isten igéje azt tanítja, hogy a bűn eltávolít minket Istentől, és azt eredményezi, hogy a lelki tisztánlátásunk elhomályosul, és az erőnk elfogy. Éppen ezért a lelki nyomorúságban nagyon fontos elsősorban a bűneinkkel foglalkozni, és nem másokat vádolni vagy a körülményekre panaszkodni. Ezek csak üres köröket eredményeznének, és meghosszabítanák a szabadulás felé vezető utat. Ilyen állapotban tartsunk önvizsgálatot, és valljuk meg bűneinket Isten előtt.
A mai igében ígéretünk van arra, hogy nála van a bocsánat. Ez az ígéret nem attól függ, hogy mennyire könnyű ezt elhinnünk, vagy milyen nehéz helyzetben vagyunk. Ez Isten ígérete, amire bizalommal ráállhatunk ma este is. Várom az Urat, és bízom ígéretében.
Bálint Dávid