ÁHÍTAT – 2023. szeptember 18., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Az egységben missziós lehetőségek is vannak
Igehely: ApCsel 2:37-47; Kulcsige: ApCsel 2:46 „Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.”
Fontos, hogy egy helyi gyülekezetnek missziós látása és stratégiája legyen. Ezért egyes közösségek sokat áldoznak, hogy misszióra neveljék a tagokat. Mindez fontos, viszont az első gyülekezet esetében, amikor Isten Lelke kiáradt, Ő átvette az irányítást, és a tagok csak részesei voltak mindannak, amit bennük, közöttük és általuk munkált. A félős és bezárkózott tanítványokat mindenekelőtt erővel, majd bátorsággal és világos üzenettel ruházta fel. Ugyanakkor olyan egységet munkált közöttük, amit addig soha nem tapasztaltak. Akik csatlakoztak hozzájuk, készek voltak elszakadni addigi életformájuktól, sőt javaikról is lemondani, csakhogy részesei legyenek mindannak, ami a gyülekezetben történik. A Szentlélek vezetése által létrejött, és a Lélek által működő közösségnek, amelyben egy szívvel és egy lélekkel szolgálnak a tagok, nagy vonzereje van, és ez az egység képezi a misszió alapját.
Ilyen a te közösséged? Kérted-e Istent, hogy újítsa meg a gyülekezetedet, munkálja ki az egységet, és a Lélek által hangolja a misszióra?
Kis Ottó Károly

Délutáni elmélkedés

Szolgálatunk nem hiábavaló
Igehely: 1Kor 15:54-58; Kulcsige: 1Kor 15:58 „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
Egyszer valaki megkérdezte Judy Butlertől, aki Joni Eareckson Tada személyes ápolója volt több mint 30 éven keresztül, hogy megérte-e feláldoznia fiatalságát, karrierjét és magánéletét azért, hogy egy fogyatékkal élő személyt gondozzon? A válasz az volt, hogy ő nem egy lebénult embert szolgált, hanem a királyok Királyát és az uraknak Urát Joniban. Isten igéje is arra tanít bennünket, hogy „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát” (Kol 3:23).
Mivel Krisztus halálával és feltámadásával legyőzte a bűnt és a halált (54.v.), és általa belátást nyertünk az örökkévalóságba, mi már az odafelvalókat keressük, és nem a földieket. Szolgálatunk is mennyei célt szolgál, aminek nagy jutalma van. Ezért a mindennapi, egyszerű feladatokat is az Úr iránti szolgálatként végezzük, hiszen tudjuk, hogy szolgálatunk nem hiábavaló.
Te buzgólkodsz-e az Úr munkájában?
Kis Ottó Károly