ÁHÍTAT – 2023. szeptember 26., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Góg és Magóg
Igehely: Jel 20:7-10; Kulcsige: Jel 20:7 „Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből.”
Az Ezékiel 38. és 39. részei alapján Góg egy fejedelem, Magóg országának ura. Már abban a próféciában is egy Izráel elleni szövetség vezére. Amiről viszont itt olvasunk, az egy világméretű szövetség az ezeréves időszak végén.
Több dolog is figyelmet érdemel ebből a rövidke szakaszból: nem Góg, az ember, kezdeményezi ezt a szövetséget, hanem a Sátán. A Sátánnak egyetlen jellemzője van megemlítve kétszer is – a megtévesztés (Károli: „elhitette”). Ismerős ez valahonnan? Így lépett be a történelembe is, hogy Évát megtévesztette. De hiába a Sátán ereje és a világméretű összeesküvés a „szeretett város” ellen, nem tudják már elpusztítani, mert isteni védelmezi azt.
Ha emberek háborgatnak téged, képes vagy-e felismerni, hogy nem test és vér ellen hadakozol, hanem maga a Sátán áll a támadás mögött? Az emberek, akiket megtévesztett és felhasznál, inkább sajnálatot érdemelnek, mint haragot.
Bízunk-e abban, hogy bármekkora támadás is indulna a népe ellen, Istené a végső győzelem?
Szekrényes József

Délutáni elmélkedés

Istennek tetsző böjt
Igehely: Ézs 58:6-14; Kulcsige: Ézs 58:6 „Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!”
„Nekem az olyan böjt tetszik” – és következik egy hosszabb felsorolás. De álljunk csak meg! Hol van mindezekben a böjt? Egyáltalán nincs megemlítve az evéstől való tartózkodás.
Mint már annyiszor, Isten itt is világossá teszi: semmit nem ér, ha nem eszünk, de közben olyasmit teszünk, ami nemcsak Őt, de embereket is haragra indít. Mindez érvényteleníti a böjtöt. Mi az tehát, amiben Ő kedvét leli? Legalább négy területet figyelhetünk meg a felsorolásban: őrizkedni mások elnyomásától, segítségnyújtás a rászorulóknak, mások tisztelete, a nyugalom napjának megszentelése.
Isten mindig különösen figyelt a védtelenekre, elnyomottakra. A törvény is kifejezte ezt. Az emberi természet viszont olyan, hogy igyekszik kihasználni mások gyengeségét, ezért van szükség a komoly figyelmeztetésre. Nemcsak fizikailag lehet azonban elnyomni másokat, hanem lelkileg is lehet ártani: „nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul.” Hiába segítesz valakin, ha közben megalázod, ha nem tiszteled a személyét. Isten iránti tiszteletünket fejezzük ki azzal is, ha az Úr napján nem a saját dolgainkkal foglalkozunk. Mindezek gyakorlása nem marad jutalom nélkül.
Böjttel vagy anélkül? Hogy állsz ezen a területen?
Szekrényes József