ÁHÍTAT – 2022. április 13., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Felkészítés az elkövetkezőkre
Igehely: Lk 21:25-38; Kulcsige: Lk 21:28 „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”
Milyen lelki testhelyzet jellemez? Milyen irányba nézel? Mi köti le a figyelmedet, gondolataidat? Lehúz, meggörnyeszt, nyomorékká tesz az az életforma, ahogy élsz, vagy boldog vagy, és szárnyalsz a Krisztus által kapott szabadságban? Jézus figyelmeztet, hogy szívünket elnehezítheti úgy a könnyelmű élet: a mámor, a földi élvezetek, mint az élet gondjai és nehézségei is. Testi élvezetek és görnyesztő terhek váltakozva vannak jelen életünkben, és ezek sokszor elveszik figyelmünket a legfontosabbról, az elkövetkező időről.

Gondolj arra a napra, amikor Jézus megjelenik a felhőben hatalommal és dicsőséggel. Akik addig istenfélelem nélkül éltek, rettegve rejtőznének annak színe elől, aki jön, de számunkra az eljövetele reménységünk beteljesedésének a kezdete. „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok” (28. v.). Lehet, hogy egy igen mozgalmas nap elején vagy, elmaradt munkáidból szeretnél pótolni, lelkesen készülsz ezekre. De mindezek előtt hajtsd meg térdeidet, alázkodj meg Isten előtt, imádd Őt, és lélekben készülj arra a pillanatra, amikor felegyenesedve, felnézve az ég felé megláthatod hited tárgyát, Megváltódat.

Nagy István

Délutáni elmélkedés

Júdás árulása
Igehely: Jn 13:21-30; Lk 22:47-48; Kulcsige: Jn 13:26 „Jézus így felelt: Az, akinek én mártom be a falatot és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának.”
Minden ember értékes. Jézusnak sem volt közömbös Júdás, hisz Ő választotta ki tanítványnak, vele volt napról napra három és fél éven keresztül. Természetes, hogy lelkében megrendült, amikor arra gondolt, hogy hamarosan elárulja Őt.

Számtalan kérdés merül fel Júdás tagadásával kapcsolatosan, de számunkra a legfontosabb, hogy mit tanulhatunk mi ma intő példája által? Most csak egyet említek ezekből: hogy döntéseink nem maradnak következmény nélkül. Valaki azt mondta: „döntésekben látszólag szabadon választhatunk, de abban már nem vagyunk szabadok, hogy szabadon válasszuk meg a döntéseink eredményét. Ha az ember a saját sorsát a saját kezében tartja, annak mindig megvannak a maga súlyos következményei.” Világunknak vannak törvényei. Például, a pilóták tudják, hogy repülés közben engedelmeskedniük kell azoknak a törvényeknek, amelyektől a repülés függ, és egyben az ő életük is. „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást.” (Gal 6:7-8)

Gondolj Júdásra, aki a Jézustól kapott falattal a szájában kimegy az éjszakába! Rettenetes!

Nagy István