ÁHÍTAT – 2022. április 14., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Húsvéti vacsora
Igehely: Lk 22:1-23; Kulcsige: Lk 22:15 „És ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páskavacsorát.”
Míg Jézus a tanítványai közösségében készül szenvedéseire, addig Iskáriótes Júdás a tanítványtársai és Mestere mellőzésével külön utakon jár, anyagi hasznot keres. Szörnyű kontraszt. Az egyik az élet, a másik a halál útja. A közösség Jézussal és testvéreinkkel az élet útja, míg az öncélú vagyonszerzés öngyilkosság.

Húsvét ünnepének küszöbén mire készülsz? Mit vársz az ünneptől? Szánj rá időt, és fogalmazd meg céljaidat! Akinek nincsenek nemes céljai, vagy csak a földiekkel törődik, az még a halál útján halad. Engedd, hogy az Ige és Isten Szentlelke formáljon e készülődésben! Tedd fel Péterhez és Jánoshoz hasonlóan a kérdést: „mi a kívánságod?” Meglátod, neki konkrét elképzelései, mi több, pontos terve van a vacsora lebonyolításához, ezért engedelmeskedj a legapróbb részletekben is! Jézus legfőbb vágya együtt ünnepelni az övéivel, amikor nemcsak figyelmét, törődését osztja meg velünk, hanem önmagát adja éltető táplálékként nekünk.

„Áldott légy, ó, Mesterünk, hogy szent frigyre lépsz velünk.

Vacsorádra, keresztfádra emlékezhetünk.

Térdre hullva kérünk hát: tarts velünk szent vacsorát!

A kenyérben, drága vérben nyújtsd az ég javát!” (HH 99)

Nagy István

Délutáni elmélkedés

Péter tagadása
Igehely: Lk 22:54-62; Kulcsige: Lk 22:57 „Ő azonban letagadta, ezt mondva: Asszony, nem ismerem őt!”
Ezen a héten az esti igesorozatunkban láthatjuk, hogy Jézus szenvedésének az okozói nem csupán nyílt ellenségei, a papi fejedelmek, hanem az övéi is. Fájdalmat okoztak a tanítványok versengésükkel, közömbösségükkel, árulásukkal, és ma este látjuk, hogy Péter csalódást okoz a tagadásával.

Péter sohasem volt önbizalom-hiányos. Mindig azonnal hangot adott érzéseinek, és az ígérgetésekkel sem fukarkodott. Jobban bízott önmagában, bátorságában, minthogy megszívlelje Mestere figyelmeztetését. Vakmerősége veszélybe sodorta, és mivel a lelki erőgyűjtés idejét átaludta, gyengének bizonyult. Viszont tény, hogy a Krisztustagadók mindig a Krisztuskövetők soraiból kerülnek ki. Aki soha nem ismerte Jézust, annak nincs lehetősége és módja arra, hogy megtagadja Őt. Péter a főpap udvarában megtanulta, hogy nagyon könnyű Jézus követésében elbukni. Háromszor tagadja meg Jézust, pontosan úgy, ahogyan azt a Mester előre megmondta.

Veszélyes lelki álmából a kakasszó ébreszti fel. Néhány órával korábban háromszor megtette ugyanezt Jézus is. Most is mellette van, és amikor ránéz Péterre, összetörik önérzete, büszkesége, meglágyul a szíve.

Nagy István