ÁHÍTAT – 2022. április 19., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

„Megismerteted velem az élet útját”
Igehely: Zsolt 16:1-11; Kulcsige: Zsolt 16:11 „Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.”
Ez elsősorban biztonságot jelent. Egy változó világban nagyon fontos a biztonság, a stabilitás, és ez csak az élet útján található, Istennél. Közösséget is jelent (3. v.), mert az élet útját nem egyedül kell járnom, hanem a testvérekkel. Értékeljem őket, keressem a velük való kapcsolatot! Szolgálatot is eredményez (4. v.). Szeretettel viszonyulunk más emberekhez, a bűnösökhöz. Ilyen az új természetünk, ezt kaptuk Istentől, az Atyánktól. Reménység a következő jellemvonás (5-6. v.), vagyis az az örökség, amit Isten ad, ami kedves és lelkesedéssel tölti be életünket. Boldog reménységgel gondolunk a jövőre, az elmúlásra is. Már nincs halálfélelem, azt Jézus elvette tőlünk. A jövőnk optimizmussal teli, nem pedig keserűséggel. Isten vezetését is megtapasztalja a közelében lévő ember (7. v.). Éjjel és nappal külső körülmények és belső indíttatás által vezeti az övéit mindennap. A teljes öröm, vagyis az igazi boldogság sem hiányzik a hívő életéből (11b. v.). Ezt nem a világ adja, nem az emberek, nem a földi kincsek, hanem egyedül Isten.

Milyen megtapasztalásaid vannak az élet útján? Mi a jövőképed?

Szűcs Sándor

Délutáni elmélkedés

Isten népének megújulása
Igehely: Ez 37:15-28; Kulcsige: Ez 37:27 „Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.”
A megújulás szüksége. Bálványokat imádtak és nem Istent, vétkeztek és nem keresték a megszentelt, tiszta életet. Amikor ezek a fertelmességek bejönnek a hívők életébe, akkor feltétlenül kell a megújulás.

A megújulás célja. Izráel népe fogságban volt, távol az otthontól, messze az Isten által kijelölt helytől. Az a gond, hogy nem vagyunk a helyünkön. Az a cél, hogy oda kerüljünk. Ott kell lennünk, ahová Isten rendelt.

A megújulás forrása. Hogyan történik ez? Isten ereje által, mert a megújulás, ébredés nem emberi cselekedet, nem az érzelmek megnyilvánulása által jön, hanem egyedül Isten munkája. Ő tesz csodát. És kell a kereszt, amit Isten mutatott a prófétának. Jézus keresztjének ereje, áldozata, vére szükséges az ébredéshez, nincs ébredés Jézus áldozata nélkül.

A megújulás áldása. Az egység kincs, amit értékelni kell, és munkálkodni kell a megtartásán. A parancsolatok megtartása egy másik előny, amihez ragaszkodni kell. Az Isten szerinti tisztelet, az, hogy Ő közöttünk lakik, elhelyezi templomát, és velünk van mindig, egy nagy áldás. Értékeljük ezt!

Szűcs Sándor