ÁHÍTAT – 2022. április 20., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Még egy…
Igehely: Lk 18:18-27; Kulcsige: Lk 18:22 „Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozásod van: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem!”
Még egy evangelizációs beszélgetés, amely sok tanulságot tartalmaz.

Vegyük sorra:

Még egy érdeklődő: egy gazdag ifjú, vallásos, jól nevelt, illemtudó, aki az örök életet akarja. Bár sok ilyen lenne manapság is!

Még egy erkölcsi megállapítás: van fogyatkozásod, hiányod. Ez igaz az egész emberiségre: mindnyájan bűnösök vagyunk, ezt el kell fogadni.

Még egy teendő lépés: bízd magad Istenre, ne a saját erődre, vallásos cselekedeteidre! Gazdagságod sem segít, ezért gyűjts inkább kincseket a mennyben, ahová törekszel. Ma is ez az egyedüli megoldás!

Még egy rossz döntés, sajnos. Megszomorodik, elmegy (Mt 19:22). Ő a saját feltételei szerint akart a mennybe jutni, de így lehetetlen. Ma olvastam, hogy amikor Dumitru Cornilescu, a román bibliafordító bizonyságot tett barátjának, ortodox lelkésztársának, Tudor Popescunak, hogy a fordítói munka közben megtért Istenhez, kollegája nem akart sem hinni, sem cselekedni.

Még egy Istent dicsőítő végkövetkeztetés: ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Dicsőség az Úrnak!

Miben látszik meg az, ha valaki az örök életre akar jutni? Miért ismerjük be olyan nehezen hibáinkat? Te mikor és hogyan döntöttél Jézus mellett?

Szűcs Sándor

Délutáni elmélkedés

A hívő ember tartozása
Igehely: 2Kor 5:11-15; Kulcsige: 2Kor 5:13 „Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van.”
Minden megváltott hívő tartozik buzgón, igyekezettel végezni az Úr munkáját. Jónéhány területen megnyilvánul ez a szemléletmód:

1. Isten előtt nyitott élettel álljon (11. v.). Előtte ne legyenek titkaink, hátsó szándékaink vagy testies érdekeink. Előtte mindig alázatosan, bűnt és hibát beismerve kell állnunk.

2. Önmagával nem dicsekszik, hanem önmegtagadó életet él (12., 15. v.). Anyagi javai, lelki ajándékai, egyházi pozíciója, esetleg tanulmányi eredményei vagy származása mind egy célt szolgálnak: Isten dicsőségét. Ennél lejjebb nem adja.

3. Minden tőle telhetőt megtesz testvéreiért (13. v.). Figyel rájuk, segíti őket, imádkozik értük és szolgál feléjük. Ez az a közösségi/gyülekezeti szemlélet, amit a Biblia támogat.

4. Mindenkinek hirdeti az evangéliumot (11a. v.). Ez élete célja: eleget tenni a nagy küldetésnek (Mt 28:16-20). Életét és mindenét az Úr rendelkezésére bocsátja, hogy Ő elérje az embereket. Megtanulja a meggyőzés művészetét (11. v.), csakhogy emberek térjenek meg és csatlakozzanak Jézushoz. Neked van tartozásod?

Szűcs Sándor